Solig huvudentré till ett grönt enplanshus i trä, med gräsmatta utanför.

Förskolan Trollflöjten

Ullvidevägen 177

Förskolan Trollflöjten ingår i Nälsta-Vinsta förskoleenhet och ligger i ett lugnt område med närhet till grönområde, skog och parklek. Trollflöjten har ljusa lokaler med två avdelningar för de yngsta barnen 1–2 år och två avdelningar för barn 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Nälsta-Vinsta förskolor är en plats för lärande, en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid, där barnens åsikter tas på allvar. Barnen har inflytande över sin vistelse i förskolan. Förskolan arbetar för en hållbar utveckling tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent. Trollflöjten har tilldelats Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

Inne- och utemiljö

Barnen kan växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ger utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen ger möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Kost och måltider

Frukost, lunch och mellanmål är en integrerad del i det pedagogiska arbetet samt främjar goda och hälsosamma matvanor. Lunchen som tillagas från grunden av utbildad kock är allsidig och näringsriktig. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och använder ekologiska produkter i stor utsträckning.

Mål och vision

Vi ser varje barn som unikt och kompetent, vilket innebär att pedagogerna ser barnet som resursrikt och har tilltro till barnets förmåga. Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den pedagogiska miljöns utformning, både inne och ute, har stor betydelse för barns lärande. Miljön på våra förskolor skall vara trygg, säker och utmanande. Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i Nälsta-Vinsta förskolor. Det är viktigt för oss att det finns forum för föräldrarna att påverka verksamheten i förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad