Bild på förskolans vita träfasad och lekande barn. Den stora innergården erbjuder fina lekytor, lekutrustning och material för aktiva lekar.

Förskolan Torpgläntan 8

Torpgläntan 8

Visa på karta

Hos oss möter du: - Ett omsorgsfullt lärande för ditt barn flerspråkiga pedagoger - lek och lärande med språk, matematik och naturvetenskap - musik, teater och skapande på olika sätt - närhet till parker, skog och grönområden

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Du möter också

- god ekologisk mat lagad från grunden av utbildade kockar
- stora varierande gårdar för lek och rörelse
- giftfri och klimatsmart förskola- en verksamhet som vill lyssna på dig!

Våra ledord

När ditt barn lämnar våra förskolor så ska de fått möjlighet att utveckla förståelse för

  • empati
  • demokratiska värderingar
  • olikhet som tillgång.

Vår verksamhetsidé

I Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får möjlighet att nå sin fulla potential.

Inne- och utemiljö

Hos oss är miljön, både ute och inne, rummet för lärande! Vi organiserar miljön utifrån våra tankar om vad barn behöver och ska ha tillgång till i sitt lustfyllda lärande. Miljön ska inspirera, ta tillvara och bekräfta. Den stärker barnens välbefinnande och lust till upptäckter. Vi har ateljéer för barnens skapande, ljusbord och OH-apparater för experiment, bygghörnor för olika konstruktioner, utrymmen samt material för språk- och matematik, läsning- och berättande, sång, rytmik och drama.

Kost och måltider

Ekologisk mat är en grund i förskolans måltider. Vår kock arbetar för att våra barn ska få en varierad kost med mycket grönsaker och måltider influerade från många delar av världen. Cirka två dagar i veckan serveras vegetarisk kost och fisk serveras minst en gång i veckan.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Hitta hit

Uppdaterad