Bild på förskolan torget i vinterskrud. Förskolans gård i förgrunden. Klätterstockar sticker upp ur snön.

Förskolan Torget

Årstavägen 56 A

Välkommen till Torgets förskola! Förskolan har sju avdelningar och ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Skogsbacken, Idlången, Valla och Mejeriet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
117
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
41 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans inriktning

På vår förskola strävar vi efter att barnen ska mötas med värme och glädje. Vi stöder och uppmuntrar barnens förmåga till empati och samspel med sina kamrater och skapar en miljö som uppmuntrar till möten och samtal.
Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Vi utformar och förändrar kontinuerligt den pedagogiska miljön så att barnen inspireras att göra egna val av aktiviteter och lockas att upptäcka och utforska.
Vi möter barnens nyfikenhet med intresse och engagemang och tillför nya frågeställningar som uppmuntrar dem till utvecklande resonemang.

Vi erbjuder ett varierat material som ger barnen tillfälle att använda alla sina sinnen och uttrycka sig i bild och form, drama, sång, berättande, lek och rörelse. Vi uppmärksammar barnen på matematiska och naturvetenskapliga fenomen.

Inne- och utemiljö

Torgets lokaler ligger i kulturmärkta lokaler vid Årsta Torg. Våra tre inbyggda gårdar erbjuder många tillfällen till lek och rörelse. Vi har nära till park- och grönområden och går ofta iväg i närområdet.

Barnen erbjuds ett rikt utbud av inspirerande material som främjar egna aktiva val.

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

Kost och måltider

I Torgets kök arbetar en kock och ett köksbiträde som lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Förskolorna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller våra tankar om hur vi kan främja lika rättigheter och möjligheter, hur vi kartlägger dem, hur vi arbetar med förebyggande åtgärder samt våra rutiner för akuta situationer.

Planerade visningar vårterminen 2023

  • Tisdag 21 februari klockan 09.00
  • Måndag 27 mars klockan 09.00
  • 10 maj klockan 09.00

Anmälan

Du anmäler dig senast två dagar innan visning.

E-post: birgitta.soler@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad