Bild på förskolan torget i vinterskrud. Förskolans gård i förgrunden. Klätterstockar sticker upp ur snön.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Torget

Årstavägen 56 A

Välkommen till Torgets förskola! Förskolan har åtta avdelningar och ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Skogsbacken, Lilla Dalen, Sandfjärden, Valla och Mejeriet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
117
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
41 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tillfälliga lokaler

Verksamheten vid Torgets förskola evakueras under läsåret 2021/2022 till förskolelokaler vid Skagersvägen 38-40 samt till Svärdlångsvägen 18, på grund av en omfattande renovering. Intaget av nya barn kommer därför att vara begränsat under detta läsår, syskon har förtur. Torgets verksamhet beräknas vara tillbaka i ordinarie lokaler senast augusti 2022.

Förskolans inriktning

På vår förskola strävar vi efter att barnen ska mötas med värme och glädje. Vi stöder och uppmuntrar barnens förmåga till empati och samspel med sina kamrater och skapar en miljö som uppmuntrar till möten och samtal.
Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Vi utformar och förändrar kontinuerligt den pedagogiska miljön så att barnen inspireras att göra egna val av aktiviteter och lockas att upptäcka och utforska.
Vi möter barnens nyfikenhet med intresse och engagemang och tillför nya frågeställningar som uppmuntrar dem till utvecklande resonemang.

Vi erbjuder ett varierat material som ger barnen tillfälle att använda alla sina sinnen och uttrycka sig i bild och form, drama, sång, berättande, lek och rörelse. Vi uppmärksammar barnen på matematiska och naturvetenskapliga fenomen.

Inne- och utemiljö

Torgets ordinarie lokaler ligger i kulturmärkta lokaler vid Årsta Torg. Vi har tre inbyggda gårdar för utelek som erbjuder många tillfällen till lek och rörelse. Vi har nära till park- och grönområden runt om i Årsta och går ofta iväg i närområdet.

Barnen erbjuds en genomtänkt pedagogisk miljö med ett rikt utbud av inspirerande material som främjar egna aktiva val.

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

Kost och måltider

I Torgets kök arbetar en kock och ett köksbiträde som lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Förskolorna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller våra tankar om hur vi kan främja lika rättigheter och möjligheter, hur vi kartlägger dem, hur vi arbetar med förebyggande åtgärder samt våra rutiner för akuta situationer.

Visningar

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad