Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Tessinen

Värtavägen 26

Visa på karta

Förskolan Tessinens lokaler är ljusa och trevliga med en tillhörande utomhusgård. Vårt arbetssätt är lek och projektinriktat! Innehållet i verksamheten är roligt, utvecklande, lärande och ständigt föränderligt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://www.förskolantessinen.se/tessinen/extern/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska vistas i små grupper under dagen. I verksamheten får barnen träna och utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Vi arbetar mycket utifrån leken. I leken utvecklas barnet bland annat socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt samt tränar sin förmåga att arbeta individuellt och samarbeta i grupp.

Vi arbetar även projektinriktat. Våra projekt är indelade i olika huvudämnen så som Språk och kommunikation, Motorik och hälsa, Naturvetenskap, Matematik och teknik. I våra projekt ger vi barnen förutsättningar för utforskande där barnen lär sig se och förstå olika förhållande, händelser och hur olika saker hänger ihop. Innehållet i verksamheten fyller vi med både fria och styrda aktiviteter.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler är ljusa och trevliga med en stor tillhörande utomhusgård. Materialet på förskolan är uppdelat i olika leklådor och lekpåsar. Materialet ska vara lättåtkomligt, lockande och lättöverskådligt för barnen. Avdelningen och gården är indelad i små lekområden. Barnen är ute en gång om dagen. Vi går ut på gården, promenader eller tar oss till närliggande grönområden.

Kost och måltider

Vi har ett miljömedvetet kök. Vi köper in så mycket svenska råvaror som möjligt. Vi har en nio-veckors matsedel som rullar under året. Det mesta av vår mat lagas från grunden. Vår kökspersonal är utbildad i livsmedelshantering och vårt kök genomgår årligen livsmedelshanteringskontroller och är godkänt av Miljöförvaltningen.

Mål och vision

Barnen är indelade i mindre grupper större delen av dagen. I grupperna kan vi pedagoger lättare se vad barnet behöver, både långsiktigt och för dagen. Smågruppernas utformning varierar varje dag utifrån barnens olika behov. Det ska alltid finnas utrymme för oss pedagoger att bekräfta, berömma och stärka barnet i vad det gör och det gör det i våra små grupper. En god självkänsla och en positiv jaguppfattning ska alla få möjlighet att utveckla.

Övrigt

Vi bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Förskolan Tessinen ligger på Värtavägen 26, alldeles i närheten av Tessinparken och Gärdet.

Hitta hit

Uppdaterad