Förskolan Tessinen

Värtavägen 26

Visa på karta

Välkomna till Förskolan Tessinen! Vi är en förskola med tre avdelningar. Lokalen är ljus och trevlig med en stor tillhörande utomhusgård. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där barnen alltid är i centrum. Vi arbetar lek och projektinriktat!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
54
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
http://www.förskolantessinen.se/tessinen/extern/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar lek och projektinriktat.

Våra projekt är indelade i 3 fokusområden: Språk och kommunikation som vi arbetar med under höstterminen, Matematik och Naturvetenskap som vi arbetar med under vårterminen. I våra projekt arbetar vi med experiment, digitalisering, teknik, konstruktion, samhällskunskap, kultur, lek, dans, drama, skapande, sång och musik, motorik, rörelse och hälsa med mera. I projekten ger vi barnen förutsättningar att på ett utforskande sätt lära sig att se och förstå olika förhållande, händelser och hur olika saker hänger ihop. Verksamheten består av både fria och styrda aktiviteter.

Leken är också viktig i vår verksamhet. I leken utforskar barnet sin omvärld och bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt lär sig kommunicera med andra barn. Barnen använder leken till att lägga, det som de håller på att lära sig och det som de har lärt sig, på plats. Leken är det forum som barnet styr och har kontrollen över med vägledning av pedagogerna. I leken utvecklas barnet bland annat socialt, känslomässigt, motoriskt, intellektuellt samt tränar sin förmåga att arbeta individuellt och att samarbeta.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få vistas i små grupper :-) så barnen är indelade i mindre grupper större delen av dagen.

I grupperna kan vi pedagoger lättare se vad barnet behöver, både långsiktigt och för dagen. Smågruppernas utformning varierar varje dag utifrån barnens olika behov.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokal är ljus och trevlig med en stor tillhörande utomhusgård.

Vi utformar den pedagogiska miljön så att barn och pedagoger får möjlighet att mötas, utforska och inspireras av varandra i sitt kunskapssökande. Barnen får träna sig i att känna efter och välja själv.

Vi har en stor och fin gård som ligger bra avskilt från trafik och störande stadsljud. Barnen är ute minst en gång om dagen. När vi är ute så är vi på gården, går på promenader eller tar oss till närliggande grönområden.

Kost och måltider

Vi har ett miljömedvetet kök och använder oss av så mycket svenska råvaror som möjligt. Vi har en nio-veckors matsedel som rullar under året. Vår kökspersonal är utbildad i livsmedelshantering och vårt kök genomgår årligen livsmedelshanteringskontroller.

Under måltiden fokuserar vi på social samvaro och samtal i mindre grupper och att i lugn och ro njuta av maten.

Förutom lunchen så serverar vi frukt på förmiddagen och ett nyttigt och varierade mellanmål på eftermiddagen.

Mål och vision

Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga.

Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Verksamheten är både spontan och planerad. Pedagogerna gör val och leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen i deras utforskande.

Övrigt

Förskolan Tessinen bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Vi har tre avdelningar, två yngre barns och en äldre barns avdelning.

Förskolan Tessinen ligger på Värtavägen 26, alldeles i närheten av Tessinparken och Gärdet.

Vi tar gärna emot nya familjer som är nyfikna att komma på besök eller vara med på en digital visning, kontakta oss så bokar vi in ett tillfälle som passar!

Hitta hit

Uppdaterad