Naturhörna

Förskolan Tellus

Söderberga Allé 1

Visa på karta

Förskolan Tellus har plats för 16 barn och är en trygg och personlig verksamhet för såväl barn som vårdnadshavare. Vi arbetar aktivt med att implementera Reggio Emilia filosofin i det dagliga arbetet, samt besöker ofta skogar, parker och bibliotek.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
11
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.underbara.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Tellus följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser våra barn som kompetenta med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

En dag hos oss:
Frukost 07:00-7:30.
Från 07:45 tar pedagog emot utomhus och startar upp aktiviteter för de barnen som kommer då. Barnen är ute och leker fram till cirka 9:00 då det är dags för samling eller morgonmöte med barnen då vi under demokratiska former planerar dagen tillsammans. Barnen erbjuds frukt. Sedan delas barnen upp i mindre grupper för projekt alternativt utflykt till skog/park.
Lunch serveras vid klockan 11:00.
Efter lunch har vi vilostund, för de barn som sover sker det inomhus på madrasser med barnens personliga filtar och snuttar.
För de barn som inte sover erbjuds en lugn stund för återhämtning och lugna aktiviteter från aktivitetstavlan som följd.
14:00 äter vi mellanmål på förskolan alternativt på gården.
Under eftermiddagen erbjuds barnen utevistelse på gården och eller stationer inomhus.
Barnen har frihet att leka och växa i deras kreativitet samt fantasier med olika materialutbud som finns på förskolan.

Inne- och utemiljö

Innemiljön skapas av stationer som drama och rörelse, ateljé, bygg och konstruktion, matematik/naturvetenskap och språk. Stationerna är kopplade till vår läroplans mål samt anpassade utifrån ålder och intressen.

Gården delas också upp i stationer och barnen erbjuds på så sätt en varierad och utmanande miljö varje dag. I fantasin kan vår rutschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vattenbord och odlingslåda förvandlas till något helt annat i enlighet med barnens lek.

Kost och måltider

För oss är måltiderna viktiga, därför serverar vi ekologiskt, kravmärkt, och säsongsbaserad mat i så stor utsträckning som möjligt. Varje dag dukas maten upp vackert och inbjudande på en buffé där barnen kan servera sig själva. Vi ser måltiden som en möjlighet att reflektera kring vad som hänt på förskolan under förmiddagen men också att barnen berättar om något som de känner är viktigt.

Frukost cirka: 7:00

Lunch: 11:00

Mellanmål cirka:14:00

Frukt erbjuds både på förmiddagen och eftermiddagen.

Mål och vision

Vi arbetar projektinriktat på vår förskola och det betyder att det är barnens frågor och undersökande som står i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjlighet att fånga upp barnens intresse och gör det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en hel termin beroende på barnens intresse. För oss är inte slutprodukten som är viktig utan vägen dit.

För oss fungerar miljön som den tredje pedagogen.
Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, ateljé, bygg och konstruktion. Stationerna finns anpassade på varje avdelning utifrån ålder och intressen.
Vi använder oss av aktivitetstavlor som barnen kan kommunicera genom och visa sitt val av station de vill vara vid oavsett ålder och språkfärdigheter. Detta för att tydliggöra för barnen och skapa goda rutiner. Att lära de aktivt välja men också att ta sig tid att sätta sig in i aktiviteten och ta till sig materialet på ett bra sätt. Material och miljö är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Särskilt stöd och behov

Vi strävar efter att alla barnen oavsett förutsättningar ska få en meningsfull och lärorik dag på förskolan. Vi anpassar vår verksamhet så att miljön finns tillgänglig för alla barn och att alla barn kan bli sitt bästa jag varje dag.

Övrigt

Våra förskolor finns i Blackeberg, Råcksta och Söderberga – i Bromma och Vällingby. Hos oss får barn, vårdnadshavare och pedagoger möjligheten att tillsammans forma vår förskolekultur. Vi har en vision om en förskola vars dagar är fyllda av glädje, lek, utveckling och lärande. Varje barn bemöts utifrån den unika person de är med sina olika behov, i en miljö som utmanar och inspirerar till samspel. Inspiration hämtar vi ur Reggio Emilia-filosofin vilket märks i vår barnsyn, i vårt förhållningssätt till lärande samt i val av material.

Hitta hit

Uppdaterad