Barn i skogen

Förskolan Tårtan

Dannemoragatan 4

Visa på karta

Föräldrakooperativ med 23 barn och 5 pedagoger. Vi arbetar temainriktat och kontinuerligt med vår innemiljö, barns inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. Vi lägger stort värde på utevistelsen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://forskolantartan.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar temainriktat och vår värdegrund har alltid en central plats. Vi arbetar kontinuerligt med vår innemiljö, barns inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. Vi lägger stort värde på utevistelsen. I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll. Det förhållningssätt vi har gentemot barnen ska vara att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör vi för dem en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspireras, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Vi finns i mycket trivsamma ljusa fina lokaler på Dannemoragatan. Lokalen är anpassad för vår verksamhet och har gott om utrymmen för att dela upp barngruppen i olika aktiviteter och mindre grupper. Vi har en stor rymlig hall där samtliga barn får plats vid av- och påklädning. I anslutning till hallen finns ett mindre barnvagnsförråd. Inomhus erbjuds barnen olika typer av verksamhet, vi har bland annat en egen ateljé, ett rörelserum, ett utklädningsrum för rollek, en läshörna, en matematikhylla och en bygghörna med många olika sorters byggmaterial. Vi har en liten gård där vi tar emot barnen på morgonen och där vi erbjuder olika aktiviteter såsom sandlåda, cyklar, bandy, byggmaterial, dockor och vagnar samt en läshörna.

Inne- och utemiljö

Både inom- och utomhusmiljön förändras kontinuerligt utifrån barnens olika behov och intressen. Pedagogerna strävar efter en upptäckande, utmanande, och lärande miljö med en tydlig struktur för alla åldrar. Barnen ska själva kunna se vad som kan göras och var det kan lekas.

Kost och måltider

Maten som serveras på tårtan ekologisk och närproducerad som lagas från grunden.

Mål och vision

Glädje,engagemang och omtanke är värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och finnas som en röd tråd i allt vi gör. Barnen ska känna sig trygga, få stimulans och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi vill att barnen ska få träna sig att bli självständiga och få en god självkänsla. Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet, följer upp och utvärderar kontinuerligt. Vi hoppas att tiden på tårtan skall kantas av roliga fina minnen och att barnen känner att de fått med sig användbara verktyg för livets kommande utmaningar.

Övrigt

I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll. Det förhållningssätt vi har gentemot barnen ska vara att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör v iför dem en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspireras, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Glädje,engagemang och omtanke är värdeord som ska genomsyra hela verksamheten och finnas som en röd tråd i allt vi gör. Barnen ska känna sig trygga, få stimulans och möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Vi vill att barnen ska få träna sig att bli självständiga och få en god självkänsla.

Hitta hit

Uppdaterad