Huvudentré till ett enplans trähus, en sandlåda med ett lekredskap i form av en båt på gården.

Förskolan Tårpilen

Tårpilsgränd 14

Visa på karta

Inom Hässelby norra förskolor vill vi erbjuda en utmanande, rolig, innehållsrik och trygg miljö för dig och ditt barn. På våra förskolor möter barnen engagerade pedagoger som vill att varje dag ska vara lärorik, kreativ och lustfylld.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar utifrån det uppdrag som beskrivs i Läroplan för förskola, Lpfö 98 reviderad 2016. Utifrån en humanistisk människosyn och demokratiska värderingar lägger vi grunden till ett livslångt lärande, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolorna arbetar utifrån en syn som betonar alla barns lika värde. I Hässelby norra förskolor arbetar vi med inriktning mot NTA, Naturvetenskap och teknik för alla. Inom NTA utforskar barnen olika naturvetenskapliga fenomen. Genom att ställa hypoteser, pröva sig fram och samarbeta utvecklar barnen sina förmågor att hitta kreativa och innovativa lösningar på olika problem. Vi tar vara på barnens intresse för naturvetenskap och teknik och genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt utvecklar barnen nya kunskaper och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Våra förskolor ligger i ett lugnt bostadsområde omgärdat av skog och grönområden. Förskolorna har stora, ljusa lokaler med mycket plats för lek, utforskande och lärande. Det finns rum och utrymmen för både skapande, experiment och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och väcker barnens nyfikenhet. Både inne- och utemiljön formas efter barnens intressen och behov.

Kost och måltider

Vi serverar vällagad och näringsrik mat på alla våra förskolor. Vi strävar alltid efter att använda ekologiska livsmedel när det är möjligt. Det serveras frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen serveras även frukt. Vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Barnens tankar, nyfikenhet och intressen ligger till grund för den verksamhet som bedrivs i våra förskolor. Utevistelse, sång, musik, rörelse, skapande och konstruktion är några delar av barnens dag. Den sociala samvaron är självfallet en stor del av verksamheten då barn lär i mötet med andra. Att i samspel med andra barn och vuxna få upptäcka och utforska, att få argumentera och lyssna, samarbeta och hitta lösningar tillsammans lägger grunden för ett livslångt lärande. I Hässelby norra förskolor arbetar vi med projekt. Det betyder att barnen och pedagogerna utforskar olika intresseområden tillsammans. Många gånger har de ett naturvetenskapligt innehåll då vi arbetar med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) inom enheten. Projekten dokumenteras med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen består bland annat av barnens tankar och reflektioner kring projektet. För barnen är det ett sätt att bli medvetna om sitt eget lärande och få ett inflytande över sin dag på förskolan. Som vårdnadshavare är den pedagogiska dokumentationen en möjlighet att följa barnens läroprocess.

Mer om oss

Under inskolningen lägger vi grunden för en tillitsfull relation mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi tillämpar individanpassad, även kallad föräldraaktiv, inskolning. Det betyder att ni som vårdnadshavare deltar aktivt i verksamheten under den första tiden. Ni är barnets trygghet och hjälper, tröstar och byter blöjor med mera på era barn under inskolningen. Genom olika former av möten vill vi stödja ett bra samarbete med er vårdnadshavare.

Hitta hit

Uppdaterad