Förskolan Tågets gula fasad med gård framför.

Förskolan Tåget

Spårfinnargränd 17 A

Visa på karta

Välkommen till förskolan på Spårfinnargränd 17 A. Förskolan ingår i enheten Snösätra förskolor.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,88
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barns inflytande och FN:s Barnkonvention är centralt i vår verksamhet. Vi arbetar för ett jämställt bemötande av flickor och pojkar, kvinnor och män. Vi strävar mot en kemikaliesmart förskola. Språkglädje ska prägla alla aktiviteter på förskolan och ge barnen möjlighet att lära och utveckla sitt språk tillsammans med sina vänner och de vuxna på förskolan.

Spårfinnargränd 17 A är en traditionell förskola som arbetar utifrån Läroplanen för förskolan.

Barns inflytande och välbefinnande är viktigt för oss. Alla barn ska känna att de har kompisar på förskolan och att de blir lyssnade till. Barnen är med och påverkar verksamheten. Varje termin intervjuar vi de äldsta barnen för att få reda på vad de tycker om verksamheten på förskolan.

Språkglädje ska prägla alla aktiviteter på förskolan och ge barnen möjlighet att lära och utveckla sitt språk tillsammans med sina vänner och de vuxna på förskolan

Kulturskapande är en viktig del av förskolans verksamhet. Barnen får många möjligheter till att använda sin fantasi och kreativitet i eget skapande. Det kan till exempel vara dans, musik, sång, måla men också som publik vid en professionell teaterföreställning.

Inne- och utemiljö

Förskolan är en fristående byggnad med fyra avdelningar. Förskolan har nära till skog och natur som ger barnen oändliga möjligheter till upptäckande. Vi uppmuntrar barnen till mycket rörelse både inne och ute, till exempel dans, gymnastik och idrott, skogsaktiviteter, fotbollsturnering, gå/springlopp och ringlekar.

Kost och måltider

Maten planeras utifrån vårt kostdataprogram som garanterar att vi erbjuder likvärdig och näringsriktig mat till alla barn. Vi arbetar ständigt för att öka andelen ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Förskolan är en arena och viktig mötesplats för barn och familjer. Vi har utveckling och lärande i fokus med hela människan i sitt sammanhang. Vi bygger tillitsfulla relationer med barn och familjer och månar om varje barn och varje vårdnadshavare.

Vi skapar en välkomnande och stimulerande lärmiljö som gör att barnet får rika tillfällen att utvecklas och lära.

Vi arbetar målmedvetet för att bidra till varje barns lärprocess. Barnen ges möjlighet att erövra ny kunskap, förståelse och förmåga – med läroplanen som grund och utgångspunkt.

Hitta hit

Uppdaterad