Barnen dansar runt midsommarstången på förskolan.

Förskolan Svartviksslingan 89

Svartviksslingan 89

Visa på karta

Förskolan Svartviksslingan 89 har nära till kollektiva färdmedel, skog och natur. Förskolan är en av sju förskolor i förskoleområde 3 som har förskolor i Johannesfred, Traneberg, Minneberg och Ulvsunda.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,41
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Svartviksslingan 89 har tre åldersindelade avdelningar; två avdelningar för barn i åldrarna 1–3 år och en avdelning för barn i åldrarna 3–6 år.

Alvik förskolor arbetar med ett gemensamt tema – Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt tema är att förskolorna kan mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper. Valet av tema utgår från barnens intresse och engagemang för varandra och deras nyfikna undersökande av naturen. Temat utgår även från arbetet med likabehandlingsplanen och hur vi skapar en välkomnande hållning på förskolorna.

Den kommunala förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleplan, enhetens verksamhetsplan och barnkonventionen.

Inne- och utemiljö

Förskolan finns i ett flerfamiljshus med närhet till grönområdet Minneberg, med närhet till natur och vatten. Vi har också en egen gård.

Förskolan erbjuder stora fina lokaler med gemensamma utrymmen såsom våtrum, ateljé, naturrum och rörelserum. Vårt mål är att den pedagogiska miljön är stimulerande och bidrar till barnens utforskande genom att vara tydlig och lättillgänglig. Den ska vara inspirerande och lockande med rikligt och varierat material.

Kost och måltider

Lunchen tillagas på förskolan. Maten lagas i möjligaste mål från grunden, varav 40 procent av maten är ekologiskt. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.

Mål och vision

På våra förskolor ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet Förskolan är en plats för omsorg, lärande, gemenskap, lek och möten mellan människor. Vi har tagit ställning för en barnsyn, kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. En barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Förskolans uppgift är att ge alla barn tillgång till en verksamhet som ser till varje barns förmåga, lust till lärande och utveckling.

I mötet med andra barn och förskolepersonal läggs grunden till ett fortsatt lärande. Förskolepersonalen arbetar projektinriktat med ett utforskande arbetssätt där barnen utmanas i sitt görande, tänkande och där de får utökad kunskap och erfarenhet i det de arbetar med.

Förskolepersonalen skapar tillsammans med barnen miljöer både inomhus och utomhus där undersökande och utforskande möjliggörs under hela dagen. Miljöerna är tillgängliga för barnen och innehåller varierat material. Barnen kan uttrycka sig genom många olika språk och uttryckssätt.

Vi arbetar i små grupper där barnen får arbeta utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Pedagogisk dokumentation används som verktyg och underlag för att synliggöra barns lärande.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Välkommen på visning av förskolan!

2023
2 oktober, 13 november, 11 december

2024
5 februari, 4 mars, 15 april, 13 maj, och 10 juni

Vid intresse, anmäl dig gärna till förskolan på 08 508 06 866

 

 

Hitta hit

Uppdaterad