Ett barn leker i klätterställning på förskolans utegård.

Förskolan Svartviksslingan 53

Svartviksslingan 53

Verksamheten på förskolan Svartviksslingan 53 planeras att upphöra 31 aug 2023. Läs mer under övrigt längre ner på sidan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4,74
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Svartviksslingan 53 har tre åldersindelade avdelningar: Blå, Rosa och Grön.

Alvik förskolor arbetar med ett gemensamt tema – Hållbar framtid. Fördelarna med ett gemensamt tema är att förskolorna kan mötas kring något gemensamt, inspireras, lära av och med varandra och att få utveckla kunskaper. Valet av tema utgår från barnens intresse och engagemang för varandra och deras nyfikna undersökande av naturen. Temat utgår även från arbetet med likabehandlingsplanen och hur vi skapar en välkomnande hållning på förskolorna.

Den kommunala förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan, Stockholms stads förskoleplan, enhetens verksamhetsplan och barnkonventionen.

Inne- och utemiljö

Förskolan finns i ett flerfamiljshus med närhet till grönområdet Minneberg, med närhet till natur och vatten. Vi har också en egen gård.

Förskolan erbjuder stora fina lokaler med gemensamma utrymmen såsom våtrum, ateljé, naturrum och rörelserum. Vårt mål är att den pedagogiska miljön är stimulerande och bidrar till barnens utforskande genom att vara tydlig och lättillgänglig. Den ska vara inspirerande och lockande med rikligt och varierat material.

Kost och måltider

Lunchen tillagas på förskolan. Maten lagas i möjligaste mål från grunden och 40 procent av maten är ekologisk. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan är en plats för omsorg, lärande, gemenskap, lek och möten mellan människor. Vi har tagit ställning för en barnsyn, kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. En barnsyn som innebär en tro på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Förskolans uppgift är att ge alla barn tillgång till en verksamhet som ser till varje barns förmåga, lust till lärande och utveckling. I mötet med andra barn och förskolepersonal läggs grunden till ett fortsatt lärande.

Förskolepersonalen har ett utforskande arbetssätt där barnen utmanas i sitt görande, tänkande. Ofta arbetar vi med projekt där barnen får utökad kunskap och erfarenhet i ett ämne eller tema. Tillsammans skapar vi miljöer både inomhus och utomhus som barnen undersöker och utforskar. Vi har ett varierat material så barnen kan uttrycka sig genom många olika språk och uttryckssätt.

Vi arbetar i små grupper där barnen får arbeta utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Pedagogisk dokumentation används som verktyg och underlag för att synliggöra barnens lärande.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

De kommunala förskolorna i Minneberg har under en längre tid haft ett sviktande barnunderlag. Förskolorna på Svartviksslingan står under merparten av året halvtomma. Detta betyder tyvärr att underlaget inte är tillräckligt.

Att driva tre förskolor som ligger så nära varandra geografiskt är inte längre försvarbart, därför avser förvaltningen att inte förnya kontraktet vid årsskiftet gällande Svartviksslingan 53. Vi planerar för att den ordinarie verksamheten ska upphöra den 31 augusti 2023.

Ärendet kring att stänga förskolan kommer upp i Bromma stadsdelsnämnd den 15 december.

Hitta hit

Uppdaterad