Ett enplans hus men entré i markplan, lekplats med klätterställning utanför entrén.

Förskolan Sunnan

Sunneplan 31

Visa på karta

Alla barn som blir erbjudna plats på Sunnan HT 2023 kommer att placeras på den nybyggda förskolan Stallet, som ligger mittemot nuvarande förskolan Sunnan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn vill utforska och förstå sin omvärld på ett lustfyllt sätt, vi låter därför barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Vi ser att det ger barnen meningsfulla sammanhang och ökar deras förståelse för omvärlden. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi arbetar projektinriktat utifrån vårt gemensamma tema hållbarhet/miljö och det är barnen som styr projektens innehåll. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och för att utveckla barnens verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.

Inne- och utemiljö

Förskolan är en av våra äldsta förskolor i Farsta och består av två byggnader. Den ursprungliga byggnaden har en stor gård den andra byggnaden har en mindre gård men alla barn är välkomna på båda gårdarna.

Kost och måltider

Förskolan får cateringmat levererad från ett skolkök. Menyerna är utarbetade av dietister, och består av 40 procent ekologiska råvaror. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Alla barn som blir erbjudna plats på Sunnan HT 2023 kommer att placeras på den nybyggda förskolan Stallet, som ligger mittemot nuvarande förskolan Sunnan.

Förskolan Stallet

Hitta hit

Uppdaterad