Hyllor med barnens pyssel inne på förskolan.

Förskolan Styresman Sanders väg 16

Styresman Sanders väg 16

Visa på karta

Förskolan Styresman Sanders väg 16 ligger i Beckombergaområdet granne med Beckombergaskolan. Förskolan är en av åtta förskolor i förskoleområde 7.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
32 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi värnar om förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande och gemenskap, där allas delaktighet och ansvar är en bärande idé. Förhållningssättet är förankrat i djup respekt för barnen, där vi ser alla barn som intelligenta med stark drivkraft att utforska världen. Enhetens verksamhetsidé grundar sig på gemensamt valda värden såsom:

  • Glädje
  • Delaktighet/ Inflytande
  • Mångfald
  • Lärande
  • Ömsesidig respekt

När vi utformar verksamheten hämtar vi inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien och har i det sammanhanget ett nära samarbete med Reggio Emilia institutet i Stockholm.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och gemenskap med andra.

Vi värnar om ett miljömedvetet förhållningssätt och i det sammanhanget har vi ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent genom Grön Flagg.

Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse för skola och förskola. Den gröna flaggan är ett bevis på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas utmärkelsen ut av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Exempel på aktivt miljöarbete är kompostering, odling och källsortering. Genom att barnen i våra förskolor kontinuerligt vistas i naturen får de möjlighet att följa och undersöka olika fenomen i naturen. Det bidrar till att barnen lär sig att värna om naturen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har flera gårdar med olika erbjudanden och en kort promenad bort finns skogen. Tillsammans med barnen arbetar vi för att skapa en inbjudande miljö där kreativitet, lek och undersökande står i fokus. Detta speglar både vår ute- och innemiljö.

Kost och måltider

Maten som serveras på förskolan tillagas av skolkökets kockar på Beckombergaskolan som ligger granne med förskolan.

Mål och vision

Vi har ett utforskande arbetssätt som tar sin utgångspunkt i barnens frågor och intresse, med ett demokratiskt förhållningssätt som en bärande idé. Vi ser den pedagogiska miljön som en tredje pedagog, som utmanar, inspirerar och stödjer barnen i deras utforskande.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten.

Barn och pedagoger dokumenterar verksamheten på olika sätt. Dokumentationen används till att återbesöka händelser, dela med sig av sina erfarenheter, och som ett verktyg till att utbyta idéer och lära av och med varandra.

Vi värnar om ett bra samarbete mellan vårdnadshavare och förskola. Tillsammans kan vi skapa en förskola som är meningsfull och utvecklande för barnen.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Välkommen till öppet hus!

Våra förskolor ligger i Beckomberga, Norra Ängby, Bromma kyrka och tillhör område 7.

Vill ni komma och besöka förskolorna är ni varmt välkomna. Ingen föranmälan behövs

20 feb
Ringarstigen 2   08.30-09.00  
Gliavägen 130    09.30-10.00  
Gliavägen 128   10.00-10.30  

21 feb   
Vultejusvägen D-E  08.30-09.00  
Vultejusvägen A-C  09.00-09.30  
Beckombergavägen 76 10.00-10.30 

22 feb  
Styresman Sanders väg 16 08.30 -09.15   

Hitta hit

Uppdaterad