Barn tittar i förstoringsglas

Förskolan Strandrågen

Fagerstrand 75

Förskolan i Hässelby Villastad är en mötesplats för gemensamt lärande där vi med engagemang och glädje skapar trygghet och berikande relationer. Barnens lek, intressen och utforskande utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.framtidsfolket.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Strandrågen arbetar utifrån uppdraget i Läroplan för förskola, Lpfö 98 rev 2016. Vi inspireras av Reggio Emiliafilosofin där kreativitet, nyfikenhet och utforskande är viktiga grundförutsättningar. Tillsammans undersöker vi världen omkring oss ur barnets perspektiv. Genom glädje och lek uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och lust att lära tillsammans med andra. För att ge barnen en möjlighet att reflektera över sitt lärande och för att synliggöra lärprocesserna använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen utgör även en viktig grund för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Vår ateljékultur präglas av det lekfulla, där det viktiga är lyhördhet och öppenhet för barns kreativitet, fantasi och förståelse för hur barn lär i helheter. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, intresserade och skapar goda relationer med barnen. Vi ger barnen tid att formulera sina tankar, teorier och frågor om världen, på sitt eget sätt. Barnen får förutsättningslöst pröva utan krav på att det ska "bli" något. Ateljékultur innebär ett stort mått av frihet, men även ramar och begränsningar. På Framtidsfolket är ateljékulturen ett reflekterande förhållningssätt som skapar möjligheter för utforskande i alla våra miljöer.

Inne- och utemiljö

Vår förskola har en miljö med mötesplatser som är tillåtande, tillgängliga och tydliga för barnen. Vi ger barnen tillgång till en mångfald av material, med god kvalitet som inspirerar till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Vårt byggmaterial, där barnen får möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse, bygger på Arne Tragetons forskning kring barns konstruktionslek.

Kost och måltider

God och vällagad mat av bra råvaror ger bästa tänkbara grund för varje barn att få ut det mesta av sin dag på förskolan. På vår förskola serverar kocken lagad mat i huvudsak från grunden. En dag i veckan äter vi vegetarisk mat. Vi strävar efter att använda ekologiska och närproducerade produkter när så är möjligt. Hos oss erbjuds barnen frukost, lunch och mellanmål. Det serveras även frukt varje dag. Kocken ansvarar för att samverka med familjerna kring behov av specialkost.

Mål och vision

Alla barn i vår verksamhet ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag och med glädje och nyfikenhet ta sig an livets alla utmaningar. Våra förskolor ska vara så attraktiva att familjer i vår närhet väljer oss i första hand. Förskolorna Framtidsfolket ska vara en utvecklande arbetsplats där alla är delaktiga och känner en stor arbetsglädje. Att vara en del av Framtidsfolket ska kännas meningsfullt för alla, liten som stor. Genom ett processinriktat arbetssätt blir barnens lärande meningsfullt och sammanhängande. I leken får barnen utforska, reflektera med andra, tänka och pröva om. Ett processinriktat arbetssätt förutsätter att vi med vår närvaro är lyhörda och fångar upp det barnen intresserar sig för. Genom pedagogisk dokumentation ges pedagogerna möjlighet att göra tolkningar av barns erfarenheter och lärprocesser, vilka utgör grunden för hur vi planerar och organiserar verksamheten för barnen.

Mer om oss

Välkommen att besöka oss, ring eller mejla så bokar vi en tid.

Hitta hit

Uppdaterad