ok

Förskolan Stjärnan, Stenbygränd

Stenbygränd 9–11

Visa på karta

Alla som kommer till vår verksamhet känner sig välkomna och möts av en pedagogisk och trivsam miljö med engagerad och tillmötesgående personal. Vår värdegrund bygger på positivitet, generositet och förtroende.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en traditionell förskola med huvudinriktning på språk.

Inne- och utemiljö

Vi finns i ett bostadshus i Rinkeby och är en liten förskola med 25 barn. Intill finns en stor park som barnen vistas i dagligen. Närområdet erbjuder vackra och stimulerande utomhusmiljöer i form av parker, gårdar, idrottsplatser och skogar dit vi ofta gör utflykter. Vi vill att vår innemiljö skall spegla vår syn på barnen som kompetenta individer, därför har vi all material tillgängligt för barnen. Vi har skapat ”hörnor” som stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande.

Kost och måltider

På förskolan erbjuder vi frukost, fruktstund lunch samt mellanmål. Lunchen får vi från en cateringfirma som levererar näringsrik mat som transporteras i godkända boxar. Vi utvärderar kontinuerligt maten utifrån att maten håller kvalitén och att förskolebarnen uppskattar den maten som erbjuds. Beställning av frukost- och mellanmåls mat görs av pedagoger, vi satsa på variation och ekologiskt odlade produkter.

Mål och vision

Swesbis förskolor skall vara förskolor där barnens kompetens, intressen, lust, kreativitet och nyfikenhet tas tillvara i arbetet med att utmana barnens förmågor. Det skall vara en plats där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans. På förskolan skall olikheter betraktas som en tillgång som berikar verksamheten.

Vi arbetar för en gemensam barnsyn – Det kompetenta barnet. Med det menar vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som medforskande pedagoger och vår roll är att stötta och utmana barnen i deras utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad