Grupp med barn i skogen

Förskolan Stjärnan, Cervins väg

Cervins väg 21

Visa på karta

I enlighet med Reggio Emilia filosofin är varje barn unikt som ska få genom sina sinnen utforska, formulera frågor samt söka svar kring sin omvärld. Tillsammans skapas lärprocesser och en grund för livslång lärande.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.famnen.info/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar projektinriktat på vår förskola och det betyder att det är barnens frågor och undersökande som står i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjlighet att fånga upp barnens intresse och gör det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en hel termin beroende på barnens intresse. För oss är det inte slutproduktionen som är viktig utan vägen dit.

Inne- och utemiljö

För oss fungerar miljön som den tredje pedagogen, det gör att vår inomhus miljö är i ständig förändring och utgår helt från den aktuella barngruppens behov och intressen.

Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, skapande, bygg och konstruktion. Stationerna finns anpassade utifrån ålder och intressen.

Kost och måltider

Vi erbjuder barnen mat, sallad och frukt från en cateringfirma. Då cateringfirman lagar det mesta av maten från grunden kan vi erbjuda varierad kost och specialkost.

Mål och vision

Vi följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser våra barn som kompetenta med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Mer om oss

Vi använder oss av aktivitetstavlor som barnen kan kommunicera genom och visa sitt val av station de vill vara vid oavsett ålder och språkfärdigheter. Detta för att tydliggöra för barnen och skapa goda rutiner hos barnen att aktivt välja men också att ta sig tid att sätta sig in i aktiviteten och ta till sig av materialet på ett bra sätt. Material och miljö är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Övrigt

En dag på förskolan Stjärnan

  • Vi öppnar 6:30 där barnen erbjuds olika stationer och lugn lek.
  • Frukost serveras cirka 7:00 – 07:30.
  • Barn erbjuds att välja att leka eller skapa vid de olika stationerna fram till cirka 9:00.
  • Barnen samlas antingen för samling inomhus eller förbereds på utevistelse.
  • Lunch serveras vid cirka klockan 11:00 – cirka 11:30.
  • Vi ser måltiden som en möjlighet att få reflektera kring vad som hänt på förskolan under förmiddagen men också att barnen får berätta om nåt som de känner är viktigt.
  • Efter lunch är det dags har vi vilostund, för de barn som sover sker det inomhus på madrasser med barnens personliga filtar och snuttar.
  • För de barn som inte sover erbjuds en lugn stund för återhämtning och lugna aktiviteter från aktivitetstavlan som följd.
  • 14:00 äter vi mellanmål.

Under eftermiddagen erbjuds barnen utevistelse eller stationer inomhus.

Barnen har frihet att leka och växa i deras kreativitet samt fantasier med olika materialutbud som finns på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad