Bild på förskolans ljusa och öppna innergård som erbjuder stora ytor, lekutrustning och material för aktiva lekar.

Förskolan Stångholmsbacken 97–99

Stångholmsbacken 97–99

Visa på karta

Förskolan Stångholmsbacken 97-99 är en av fem förskolor enhet 4,Skärholmen/Vårberg. Förskolan ligger i en fristående byggnad med egen gård. Cirka 85 barn är fördelade på fem avdelningar. Pluto och Mars 1-3 år, Solen 3-4 år, Stjärnan och Himlen 3-6 år

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I förskoleenhet 4 har vi tagit ställning för ett utforskande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger tillsammans undersöker omvärlden på ett lekfullt sätt. Vi gör detta i projektform kring en fråga eller ett område som intresserar barnen. Barnens intryck återupplevs och bearbetas genom olika estetiska uttryck, såsom bild, lera, dans och drama. Detta möjliggör för barnen att kommunicera, att uttrycka känslor och tankar, på fler sätt än det verbala. Sedan augusti 2019 arbetar hela förskoleenhet fyra med det gemensamma projektet "Vad viskar vår värld - hållbarhet genom fantasi och naturvetenskap "

Vi eftersträvar att barnens utforskande får sätta spår och genomsyra hela utbildningen. Undervisning utifrån barnens intressen, nyfikenhet och förskolans läroplan sker både planerat och spontant. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för barn, pedagoger och familjer och för att vidareutveckla vår utbildning.

Genom vårt arbetssätt blir barnen delaktiga i utformandet av utbildningen och får inflytande över sin vardag.

Inne- och utemiljö

Våra lärmiljöer består av förskolans innemiljö, gården och närmiljön. På förskolan organiserar pedagogerna en lärmiljö som stöttar och utmanar barnens utforskande samt inbjuder till möten mellan barn, pedagoger och material.

Kost och måltider

På våra förskolor serveras hemlagad mat varje dag. Våra kockar planerar sin matsedel utifrån säsong med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Minst en av veckans fem dagar serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukt, mellanmål på eftermiddagen och frukost till de barn som börjar sin dag tidigt hos oss.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Vår utbildning utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Hos oss finns nyfikna och lyhörda pedagoger som ser alla människors lika värde samt barn och vuxna som jämlika medborgare i vårt samhälle. Vi strävar mot en hållbar framtid där respekt för de mänskliga rättigheterna, omsorg om varandra och vår omvärld samt solidaritet är viktiga grunder

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa enhetschef Katarina Selin på telefon 08-508 24 341 eller maila till ob.skarholmen@stockholm.se. om du har frågor.

Övrigt

Hos oss skolas barnen in genom en föräldraaktiv inskolning där du som förälder deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn de första dagarna. Inskolningen varar minst fyra dagar, ibland fler beroende på barnets behov.

Hitta hit

Uppdaterad