Hus, träd, gräsmatta

Förskolan Spöket

Dalagatan 34

Förskolan Spöket hittar ni på Dalagatan 34. Förskolan har plats för 23 barn i åldrarna 1-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
24 %
Webbplats
https://www.barnstugan-halsingegatan.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Grunden i vår verksamhet är att barnet alltid ska stå i centrum enligt målen som baseras på förskolans styrdokument så som Läroplanen för förskolan, Stockholms stads förskoleprogram, Spökets egen utbildningsplan och plan mot kränkande behandling.

Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper med barnen för att vi på bästa sätt ska kunna utmana och stimulera varje barn i deras individuella utveckling. Men många stunder under dagen umgås också barn i olika åldrar och därmed inspireras och lär de av varandra. De yngre ges möjlighet att lära av de äldre och de äldre har möjlighet att hjälpa de yngre i deras utveckling.


Inne- och utemiljö

Vår förskola ska också ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling. Vi arbetar därför mycket med den inre miljön som vi betraktar som den ”tredje pedagogen”. Det innebär att miljön ska vara tillgänglig, inspirerande, utforskande och utmanande för barnen. Allt material finns därför tillgängligt för alla att prova, just för att vi tror att alla kan om de ges möjlighet.

Kost och måltider

All mat och frukt som serveras på förskolan ska vara ekologisk så långt det är möjligt.

På förskolan finns ett måltidsbiträde som sköter servering, disk och egenkontroll gällande livsmedelshygien.

Vi är tillmötesgående när det gäller kostbehov för exempelvis religion och vegetarisk kost. Läkarintyg lämnas till förskolan vid mat allergier eller överkänslighet.

Av allergiskäl serverar vi inte något med nötter, mandlar, jordnötter och sesamfrön.

Lunchmaten serveras av Matomsorg: www.matomsorg.se/

Mål och vision

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken och filosofin i Reggio Emilia och tillsammans med barnen är vi pedagoger medforskare i deras nyfikna sökande och utforskande. Vi arbetar i projekt med barnen där vi tillsammans, pedagog och barn, söker information och kunskap. Vi samtalar och reflekterar samt använder oss mycket av skapande verksamhet som en uttrycksform. Pedagogerna utgår ifrån barnens behov och intressen i val av projekt och dess innehåll vilket bidrar till att barnen är med och påverkar innehållet i verksamheten. Allas tankar och åsikter ska respekteras och barnen uppmuntras till att ta hjälp av varandra och förstå vikten av samarbete.

Vi lägger stor vikt vid samtalet med barnen, både individuellt och med barnen i grupp. Alla ska få möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utifrån sin egen personlighet. Språket har därför en mycket central roll i vårt arbete med att ge barnen verktyg för att kunna uttrycka viljor och erfarenheter. Vi skapar samtalssituationer med barnen många gånger under dagen och låter barnen reflektera och återberätta både erfarenheter och upplevelser.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska känna sig välkomna på förskolan Spöket. Finns det nåt särskilt behov så anpassar vi verksamheten utefter det.

Mer om oss

Vi utvärderar, analyserar och reflekterar också kontinuerligt tillsammans med barnen och kan då ge dem en återkoppling på det de har upplevt och lärt sig för att kunna vidareutveckla barnens utforskande, upptäckande och lärande.

Vår förskola ska ge en trygg och harmonisk miljö som stimulerar samarbete och social utveckling därför arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla den pedagogiska miljön som vi ser som den "tredje pedagogen".

Övrigt

Förskolornas öppettider är förlagda utifrån de behov som föräldrar har anmält till förskolan. Vi följer Stockholms stads ramavtal för öppettider, 06.30–18.30, och ändrar öppettiderna vid behov. En dag i månaden stänger förskolan klockan 15.45 för APT (arbetsplatsträff). Vid de tillfällen, då förskolan stänger tidigare för personalmöte, har heldags stängt för planering eller semesterstängt, kan vi erbjuda en alternativ placering för de barn som då behöver omsorg. Behovet inventeras kontinuerligt.

Personalens arbetstider följer barnens kontraktstider. Det innebär att det är flest personal på förskolan när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni respekterar kontraktstiderna. Var vänliga och säg till i god tid innan ni vill ändra ert barns kontrakt. Om ni blir försenad eller om någon annan än ni föräldrar ska hämta barnet, ring och meddela oss detta.

Under 4 veckor på sommaren samarbetar vi med våra syskonförskolor i området.

Hitta hit

Uppdaterad