Förskolebarn i lekpark.

Förskolan Spargrisen

Grev Magnigatan 3

Visa på karta

Spargrisen är ett väletablerat och välrenommerat föräldrakooperativ som drivs enligt kommunens riktlinjer, men i privat regi. Med 20 barn i blandade åldrar och hög personaltäthet skapar vi en bra grund för en trevlig och trygg tillvaro på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://www.forskolanspargrisen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Spargrisen är ett väletablerat och välrenommerat föräldrakooperativ som drivs enligt kommunens riktlinjer, men i privat regi. Förskolan erbjuder en god pedagogisk verksamhet utifrån de mål och riktlinjer som återfinns i läroplanen för förskolan, skollagen och Stockholm stads riktlinjer. På Spargrisen arbetar vi framför allt med att det enskilda barnet ska ha en positiv, lugn och trivsam dag med mycket pedagogiska inslag/utomhusvistelse och rörelse. Varje dag utnyttjas närliggande parker och grönområden. Återkommande aktiviteter är skridskoåkning i Kungsträdgården och Bondgårdsskola på 4h-gården i Stora Skuggan. Vår vision är att barnen ska utvecklas till självständiga individer som tror på sig själva.

Naturupplevelser, språk, skapande, teknik, rörelse och sång ligger till grund för veckoschemat. Stor vikt läggs vid att förskolans miljö och material ska vara inspirerande och kännas kreativa, vi tror på det kompetenta barnet och materialet finns tillgängligt på barnens nivå. Alla 5-åringar på förskolan har förskolegruppsträffar en dag i veckan för att bredda sitt nätverk inför skolstarten. Då träffar de andra femåringar på andra förskolor som Spargrisen samarbetar med.

Inne- och utemiljö

Förskolan inryms på bottenplan i ett hyreshus och har tillgång till en innegård i anslutning till lokalen. På innegården erbjuder vi en rad olika aktiviteter så som sand- och vattenlek, cykling och lek i lekstuga. Vi lägger stort fokus på utomhusvistelse och rörelse och nyttjar dagligen närliggande parker och grönområden. Vi varierar utflyktsmålen så att vi erbjuder barnen både tillrättalagda lekparker samt icke tillrättalagda miljöer där fantasin får flöda fritt.

Kost och måltider

Spargrisen försöker i största möjliga mån servera ekologiska måltider, luncherna kommer via catering, och alltid med grönsaker och alternativ för specialkost. Vi erbjuder ett varierat mellanmål där vi bland annat serverar hembakt bröd, gröt och smoothies.

Mål och vision

På förskolan ska alla barn ges möjlighet att utvecklas och utmanas utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Förskolan ska lägga en grund och en lust att lära. Förskolan Spargrisen bygger på att ge barnen en stimulerande miljö präglad av tillit, trygghet, glädje, utveckling och lärande. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet utifrån de mål och riktlinjer som återfinns i Läroplanen för förskola, skollagen och Stockholm stads riktlinjer. Vi arbetar projektinriktat där barnens intressen står i fokus. Pedagogerna tillför och berikar barnens lek genom ett medforskande förhållningssätt. Vi tror att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Mer om oss

Pedagogerna använder sig av Förskoleappen som ett dokumentationsverktyg, där tydliga kopplingar till läroplanen görs och pedagogerna får en tydlig överblick över barnens utvecklings och lärande. Genom detta verktyg får föräldrarna en inblick i barnens vardag på förskolan och kan följa de framsteg som görs genom bilder och filmer. För att främja arbetet med IKT på förskolan så har vi tillgång till två lärplattor på förskolan som används i utbildningssyfte.

Övrigt

Förskolan erbjuder en god pedagogisk verksamhet utifrån de mål och riktlinjer som återfinns i läroplanen för förskolan, skollagen och Stockholm stads riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad