Målning

Förskolan Spaden

Essinge kyrkväg 11B

Visa på karta

Föräldrakooperativet Spaden är en plats där lärande, gemenskap, glädje och fantasi möts. Vi är en förskola med tre avdelningar och finns i Essinge kyrkas lokaler på Stora Essingen, med egen gård och närhet till lekplatser, skog, vatten och marker.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
https://spaden.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Spaden är en liten förskola med barn i åldrarna 1–6 år samt nio engagerade pedagoger. Barnen är indelade i tre avdelningar: Krokodilen där minstingarna går och Gröna respektive Rosa draken där barn i åldrarna 3-6 år går. Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna och barnen leker tillsammans på vår gård och går på utflykter tillsammans. Vi erbjuder barnen att vistas i mindre grupper i gruppen varje dag, i olika konstellationer med olika aktiviteter. Det kan vara allt från att ta en promenad i närområdet till att plantera tomater, närstudera rotfrukter för att sedan teckna dessa, att dansa till olika typer av musik eller att konstruera i någon av våra bygghörnor. Vi vill ge barnen tillgång till många olika estetiska uttrycksformer.

Spaden är ett föräldrakooperativ. Det innebär ansvar och engagemang för dig som förälder, men ger mycket tillbaka, framförallt en inblick och inflytande över ditt barns vardag. Personalen sköter den dagliga verksamheten, men som förening och ytterst ansvarig för verksamheten tar vi de stora besluten och bestämmer hur pengarna ska spenderas för att kunna ge det bästa till våra barn. Som medlem i kooperativet kan man bidra på många olika sätt. I styrelsen får du vara med och ta inriktningsbeslut för förskolan. I fixargruppen får du bland annat hjälpa till att bygga lekutrustning. I jourgruppen får du chans att hoppa in när pedagoger är frånvarande. Utöver dessa finns även it-ansvarig, jourgruppsadministratör, revisor med flera.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är viktig för oss. Med hjälp från föräldrakooperativets fixargrupp ser vi till att miljöerna ständigt utvecklas och förändras för att inspirera till lek och lärande utifrån de intressen barnen visar. Vi erbjuder möjligheter till skapande i olika former och med olika material. Vi ser utevistelse som en viktig del av barnens utveckling där de får utveckla sin nyfikenhet för sin omgivning och motorik.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock och vi strävar efter att vår mat ska vara till största del ekologisk. Vårt mål är också att erbjuda barnen en mer växtbaserad kost med ambitionen att servera kött och fisk en gång per vecka vardera och vegetariskt resten av veckan.

Mål och vision

Som pedagoger är vi medforskande och upptäcker och undersöker världen tillsammans med barnen. I denna process låter vi barnens intressen och förmågor utgöra grunden för vår planering.

För att uppmuntra till en mångfald av språk vill vi ge barnen tillgång till olika estetiska uttryckssätt såsom dans, musik, drama och olika former av skapande. Vi vill också verka för ett klimat där barnen stöttar och hjälper varandra och där deras olikheter respekteras och ses som en styrka för både individen och gruppen.

För oss är det viktigt att se det enskilda barnet och att varje barn får uppleva sig vara en tillgång för gruppen. Då Spaden är en liten förskola med små barngrupper per avdelning kontra hög personaltäthet skapas bättre förutsättningar till det.

Mindre barngrupper ger även bättre möjlighet för pedagogerna att hinna se, stötta och uppmuntra alla barn i deras utveckling och lärande. Men inte minst tror vi att det ger en lugnare och behagligare arbetsmiljö som på sikt kan få ner stressnivån på hela förskolan, vilket gynnar såväl barnen som pedagogerna i deras välbefinnande.

Spadens värdeord fantasi ska genomsyra både planering och genomförande av aktiviteter och undervisning i verksamheten. I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi verktyg som hjälper oss att säkra att vi hela tiden har läroplanens olika målområden i fokus.

Särskilt stöd och behov

Från hösten 2022 används appen Tyra så att vi kan dela bilder på barnen på ett GDPR-säkert sätt och sköta kommunikation rörande till exempel barnens aktiviteter, utveckling, evenemang, konserter med föräldrar på ett smidigt sätt.

Övrigt

Styrelsen, som består av föreningsmedlemmar, väljs vid årsmötet och har ekonomiskt och juridiskt ansvar för verksamheten. Föreningen har också ett lagreglerat arbetsgivaransvar där vi värnar om personalens arbetsmiljö.

Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som styr sådana verksamheter. Föreningen har medlemsmöten två gånger om året och styrelsemöten med tätare intervall.

Hitta hit

Uppdaterad