Barn leker på förskolans gård.

Förskolan Solåsen

Helsingforsgatan 65-67

Vi är en liten förskola med traditionell förskolepedagogik med små barngrupper och välutbildad och erfaren personal. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och har medveten språkträning. Vi prioriterar sång, musik och rörelse.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Solåsen är en liten, privat förskola som ligger naturskönt precis intill Akalla By. Vi har verkat i privat regi sedan 1992 och är en personlig förskola med traditionell förskolepedagogik. Vi följer Skolverkets läroplan för förskolan och planerar verksamheten efter barnens ålder och mognad. Här satsar vi på lärande och att alla barn får ta plats och vara synliga. På våra två avdelningar, Blåklockan och Violen, har vi små barngrupper och personalen är välutbildad och erfaren.

Vi följer Skolverkets Läroplan för förskolan och planerar verksamheten efter barnens ålder och mognad. Tillsammans med barnen och i verksamheten arbetar vi med demokrati, jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Det systematiska kvalitetsarbetet är levande hos oss i det vi gör och det utvecklar vi ständigt.

Språk

Vi sätter stor vikt vid språkutveckling och träning i svenska. Vi har medveten språkträning i liten grupp, vilket innebär att vi arbetar med speciellt språkmaterial. Dessutom bejakar vi de olika kulturer som finns representerade på förskolan.

Utevistelse

För oss är det viktigt att vara ute dagligen, både på lekplatser i anslutning till förskolan och gärna i Akalla By, en djurgård som ligger ett stenkast från förskolan.

Musik och kultur

Sång, musik och rörelse är något vi prioriterar. Kultur är också viktigt och vi går ofta på teater och konserter med våra stora barn för att utveckla svenska språket och ha roligt tillsammans.

Inne- och utemiljö

Solåsen har rymliga inomhuslokaler som är byggda till förskola. Här finns allt förskolematerial, som böcker, spel, matteburkar, musikinstrument, Ipadplattor och så vidare. Vi har en skyddad utegård där barnen har stor plats att leka och där personalen ser barnen hela tiden. På gården finns tillgång till sandlåda, cyklar, vagnar, rutschkana. Vi har även tillgång till gungor på Solgården.

Kost och måltider

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål och en varierad och näringsrik mat. Vi erbjuder alltid ett vegetariskt alternativ. Specialkost erbjuds vid behov. Barnen är delaktiga och bakar med personalen en gång/vecka. Vi äter traditionsenlig kost vid högtider som påsk, jul och midsommar.

Mål och vision

Vår vision är att vi ska ha bästa barnomsorgen i Akalla. Vi har välutbildad personal med grundutbildning inom barnomsorg. De genomgår kontinuerligt fortbildning. Vi jobbar efter devisen att alla är lika mycket värda, respekt för individen genom att lyssna, ge plats och se varje barn dagligen. Alla ska känna sig trygga och delaktiga, både barn, personal och föräldrar. Samarbete på alla plan är viktigt för oss - mellan barnen, barn och föräldrar, personal och föräldrar och alla som är kopplade till förskolan. Att ha roligt tillsammans är viktigt! Lärande genomsyrar allt vi gör i verksamheten. Vi arbetar med att låta barnen ta och känna ansvar och att hjälpa dem att bli självständiga: det gäller allt ifrån att våga ta plats, att känna sig trygg till bordsskick, lära sig att klä på sig och hygien.

Läroplanen är närvarande i allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt i personalgruppen med läroplanen och diskuterar, planerar och levandegör dess innehåll.

Hitta hit

Uppdaterad