Barn leker på förskolans gård.

Hagvidson Solåsen

Helsingforsgatan 65-67

Visa på karta

Hagvidson Solåsen är en fristående förskola på två avdelningar, Violen och Blåklockan, som ligger precis intill Akalla by och en 4H-gård.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
https://hagvidson.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Verksamheten bedriver sin undervisning och planerar sin utbildning utifrån barnens ålder, förutsättningar, behov och intressen. Därmed går barnen i åldersindelade avdelningar: Violen 1–3 år eller Blåklockan 3–6 år.

Vår verksamhet är välorganiserad utifrån tydliga rutiner. Detta för att barn, föräldrar och personal ska veta vad som händer under dagen. Här utgår vi ifrån en verksamhet som bygger på barns intressen och nyfikenhet genom att låta alla barn får ta plats och vara delaktiga i verksamheten.

Att arbeta språkmedvetet med flera kommunikativa alternativ är något vi ständigt arbetar med. Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbereda ditt barn för skolgången. Vi sätter stor vikt vid språkutveckling och träning i svenska. Vi har medveten språkträning i liten grupp, vilket innebär att vi arbetar med speciellt språkmaterial.

Alla barn erbjuds tillgång till musik och skapande med olika material och redskap. Vidare arbetar vi ofta med sagor, dramatisering och litteratur för att aktivt främja språkutvecklingen. Aktivitet och rörelse är stående inslag i vardagen för att främja den motoriska utvecklingen.

Inne- och utemiljö

Hos oss får barnen vistas i inspirerade och tillgängliga lärmiljöer. Vi erbjuder utforskande och utmanande material som gynnar barnens utveckling och lärande. Miljöerna möjliggör fantasifulla lekar, väcker nyfikenhet och utforskande hos barnen samtidigt som de får möjlighet till inflytande. 

Vi har en gård där avdelningarna möts i strukturerade och planerade aktiviteter. Förskolan är belägen med närhet till både lekparker och skog vilket inspirerar till och möjliggör utevistelsen ytterligare.

Kost och måltider

Vi bedriver en god måltidspedagogik vid varje måltid som serveras på förskolan. På förskolan serverar vi

  • frukost
  • frukt
  • lunch
  • mellanmål.

Måltiderna utgår från Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola och innehåller således alla näringsämnen som ett växande barn behöver. Maten tillagas på förskolan med omsorg. Vi tar givetvis hänsyn till alla allergier och erbjuder alltid ett vegetariskt alternativ till lunchen.

Mål och vision

Varje läsår planerar vi undervisningen och utbildningen utifrån våra styrdokument, främst läroplanen för förskolan samt det generella behovet vi ser verksamheten behöver. Vi arbetar utifrån syfte, vi följer upp arbetet genom att dokumentera för att sedan utvärdera arbetet.

Ledorden som vi på Hagvidson Solåsen arbetar utifrån är: trygghet, delaktighet och glädje.

Trygghet

Vi har fått förmånen att ta hand om något av det mest värdefulla i era liv, vilket innebär att er och era barns trygghet alltid är högsta prioritet och där alla ska känna sig sedda och hörda.

Glädje

Att det finns mycket glädje för barn och pedagoger är naturligtvis viktigt för oss men också avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Delaktighet

Vi är övertygade om att er, barnens och pedagogernas delaktighet är viktig för att skapa den bästa verksamheten.

Särskilt stöd och behov

Vi utgår alltid från varje enskilt barns behov och anpassar verksamheten därefter. Förskolan har tillgång till specialpedagog inom den egna organisationen.

Mer om oss

Vi strävar efter att alltid ha ett bra bemötande och en god dialog med föräldrar och barn där alla ska känna sig sedda och hörda. I samarbete med hemmen vill vi främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.

Vi använder oss av Tyra som dokumentations- och informationsplattform.

Vi följer Stockholms stads riktlinjer för fristående förskola.

Ni är alltid välkomna att boka in en visning, kontakta rektor för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad