Förskolan, grön villa, trädgård.

Förskolan Sockenstugan

Sockenvägen 442

Visa på karta

Sockenstugan är en föräldradriven förskola inrymd i en villa belägen i ett villaområde i Gamla Enskede med närhet till skog och parker. På förskolan finns 2 avdelningar med totalt 26 barn. På varje avdelning jobbar en förskollärare och barnskötare.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
48 %
Webbplats
http://www.sockenstugan.com/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolas verksamhet utgår från Läroplanen och Förskoleplanen för Stockholms stad och med inspiration från Reggio Emilias arbetssätt. Det innebär att våra pedagoger tillsammans med barnen har en forskande inställning till arbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår miljö och vårt arbetssätt för att inspirera och stimulera barnen till att kunna göra egna val.

Inne- och utemiljö

På vår förskola ser vi gården som en miljö för lärande. Vi vill att gården ska vara en lustfylld plats där barnen kan utveckla sinnena och mötas av många olika aktiviteter. Därför tar vi vara på vrår och utrymmen som finns för att skapa spännande mötesplatser. Både ute och inne erbjuder vi en miljö som är utformad efter barnens intressen och en mångfald av material så att möjligheter till lek och lärande kan ske. Vi utformar miljön tydligt så att barnen ser och kan göra egna val.

Kost och måltider

Förskolan använder en cateringfirma som levererar god och näringsrik mat. Vi köper så mycket vi kan ekologiska varor till frukost och mellanmål. Vi har hämtning av matavfall varje vecka.

Mål och vision

Vår förskola ska vara rolig, spännande, lärorik och utgå från barnens intressen, nyfikenhet och lust. Alla ska känna sig sedda och att de har samma värde och behandlas med respekt. Barnen ska kunna känna sig trygga här. Hjärtat i verksamheten ska bestå av skapande, sång och lek. Vår förskola ska vara en mötesplats med högt i tak som stimulerar barn och pedagoger till kreativitet och vilja till lärande, engagemang och utveckling. Genom att systematiskt diskutera och utvärdera vår planering och våra pedagogiska dokumentationer ser vi om vi är på väg mot våra mål.

Särskilt stöd och behov

Vi har en väl utarbetad plan hur alla barns olika behov ska få utrymme och inkluderas i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad