Bild på förskolan och dess gård.

Förskolan Snårvinden

Snårvindevägen 4

Visa på karta

Förskolan öppnar under hösten 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
108
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Snårvinden är en nybyggd förskola som öppnar den 30 augusti 2019. Förskolan har i dagsläget två avdelningar:

• Gul 1-3 år

• Blå 3-5 år

På sikt kommer det finnas sex avdelningar på förskolan. Aktuell information kommer uppdateras regelbundet på hemsidan.

Snårvinden är en traditionell svensk kommunal förskola som arbetar efter följande styrdokument:

• Skollagen (2010:800)

• Förordningen (SKOLFS 2016 och 2018) om läroplan för förskolan

• FN:s konvention om barns rättigheter

• Budget för Stockholms stad

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön är organiserad utifrån tanken att barn lär genom att utforska sin omvärld. Genom att leka och skapa utmanas barnen i sitt tänkande om bland annat matematik, språk och kommunikation. Miljöerna på förskolan är anpassade efter barnens intressen, nyfikenhet, ålder och våra styrdokument.

Kost och måltider

• På förskolan finns ett tillagningskök och det lagas och serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag.

• Speciell kost serveras till de barn som behöver detta.

• Minst 80 % av råvarorna är ekologiska och förskolan följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

• Varierad kost från både djur- och växtriket.

• Enbart MSC-märkt fisk

Mål och vision

• Alla barn ska få de bästa förutsättningar att utvecklas, trivas och känna gemenskap.

• Varje barn ses som en individ och vi vill ge barnet en känsla av att "jag duger, jag kan".

• Barnet möts med respekt och pedagogerna ger barnet möjlighet till inflytande och väcker barnets lust till lärande genom en lustfylld pedagogik.

• Alla människor har lika värde och allas olikheter är en tillgång

• Barnets drömmar och funderingar tas på största allvar

Särskilt stöd och behov

• Enheten har en specialpedagog anställd på heltid som finns på varje förskola en dag per vecka. Uppdraget är att finnas med i barngrupp och stötta pedagogerna att hitta givande arbetssätt.

• Alla barn ska få uppleva glädjen att göra framsteg, övervinna svårigheter och få vara en tillgång i gruppen.

• Pedagoger har en tät dialog med vårdnadshavare om barnets behov av särskilt stöd och anpassningar.

Hitta hit

Uppdaterad