Ett enplanshus på en solig gård med staket runt om, på gården finns rutschbana, odlingslådor och sittbänkar.

Förskolan Skorstenen

Gudmundrågatan 12

Visa på karta

På förskolan Skorstenen är demokrati, delaktighet och utforskande är viktiga begrepp. Förskolans miljöer är tillgängliga, inspirerade och trygga. Medarbetarna är nyfikna, inlyssnande och tar barnens frågor och undringar på allvar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Skorstenens pedagogiska ide grundar sig på tanken om förskolan som en mötesplats, där samspel mellan, barn -barn, barn- vuxna och barn- miljö är viktigt. Det är i dessa möten barnen får möjlighet att utvecklas, leka och lära. Den pedagogiska miljön är viktig för att barnen ska kunna påverka sin vardag hos oss. Därför är miljöerna och materialen på enheten är tillgängliga, säkra, varierade och inbjuder till utforskande, lek och lärande. Att barn har olika sätt att kommunicera, leka och lära på är något som gör att arbetet med de "Hundra språken" är centralt. Det innebär att skapande och uttryck på många olika sätt ska vara tillgängligt och pågå i vardagen hos oss. Barnen inom enheten har rätt att kommunicera med material som tilltalar dem. Därför har vi öppna ateljéer på alla våra förskolor, men även böcker, drama, dans, musik, konstruktion, IKT material mm finns tillgänglig för barnen under hela deras dag hos oss. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik.

Inne- och utemiljö

Skorstenen ligger i en gammal industri lokal och har därför en innemiljö som är ritat i samråd mellan pedagoger och hyresvärd. Den bygger på tillgänglighet och möjlighet för barnen att göra egna val. Förskolans gård bygger på ett stationstänk, där barn och pedagoger tillsammans skapar rum i rummet. Det är nära till naturen och parker, varje dag lämnar grupper av barn förskolan på spaningar för att utforska närmiljön.

Kost och måltider

Skorstenens kock lagar sin egen mat varje dag. Förskolan prioriterar ekologisk och kravmärkt kost, målet är att minst 50% av maten barnen serveras ska vara ekologisk och krav märkt. Arbetet utgår från riktlinjerna i livsmedelsverkets skrift "Bra mat i förskolan". Allt mat avfall sorteras till biogas.

Mål och vision

Enhetens verksamhetsidé byggs utifrån läroplanen för förskola, detta ska ske i dialog och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enhetens ledord är:

  • demokrati
  • kvalité
  • kompetens
  • delaktighet
  • ansvar

Enhetens ledord är ""tillsammans"". Barnen ska lämna förskoletiden fyllda med fina minnen och en tro på sig själva som kompetenta medborgare med möjlighet att påverka och förändra. För att följa upp, utvärdera och utveckla arbetet med demokrati och delaktighet använder vi oss av pedagogisk dokumentation som verktyg. Det är framför allt i den vardagliga reflektionen med barnen, vilken ofta sker i form av smågrupper fördelade över hela dagen som delaktighet och demokrati möjliggörs. För barnen innebär det konkret att deras frågor, problem, dilemman, fantasier och önskemål påverkar verksamheten här och nu, men också hur medarbetare och ledning planerar framåt.

Hitta hit

Uppdaterad