Förskolan Skogsstjärnans naturgård.

Förskolan Skogsstjärnan

Stjärnsundsgatan 12

Välkommen till förskolan Skogsstjärnan. I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Hagsätra förskolor utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Skogsstjärnan har fem avdelningar och ligger i Ormkärr med naturen in på knutarna. Förskolan har en stor utmanande förskolegård och nära till parker och naturområden.

Skogsstjärnan ingår i Hagsätra förskoleenhet tillsammans med förskolorna Kvarnen, Kosmos och Paletten.

På förskolan skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens lek, utveckling och lärande genom att erbjuda barnen en inspirerande, utmanande och lärorik miljö både inom och utomhus. Det forskande barnet står i centrum, och vi pedagoger låter oss inspireras av barnens nyfikenhet och frågeställningar som vi bygger vidare med i olika projekt. Vi praktiserar en utforskande pedagogisk där vi lär oss tillsammans barn och pedagoger.

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Språk och kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att stärka alla barns språkliga och kommunikativa utveckling.

Inne- och utemiljö

Vi värnar om utevistelsen och alla barn är ute minst en gång om dagen. På förskolegården, i skogen och i olika parker får barnen leka, öva sin motorik och sin kreativitet, samt lära sig känna omsorg om djur och natur.

Utifrån teorier att lärande sker i samspel lägger vi stor vikt vid att organisera och arrangera den pedagogiska miljön såväl inom som utomhus. Vi skapar mötesplatser och tillför material så barnens fantasi och kreativitet utmanas i både lek och lärande.

Kost och måltider

Inom Hagsätra förskolor arbetar utbildade kockar som lagar mat från grunden. Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat och måltider inom förskolan samt arbetar med gemensamma matsedlar från vårt kostdatasystem Matilda.

Barnen serveras dagligen näringsberäknad, likvärdig och allsidig kost. Kocken väljer ekologiska och kravmärkta livsmedel så långt det är möjligt.

Mål och vision

Vårt arbete utgår ifrån förskolans Läroplan, Lpfö-18, Skollagen och FN:s Barnkonvention. Vi strävar efter ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Vårt mål är att vårdnadshavare ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn sker alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Övrigt

Vi har en finsktalande pedagog.

Hitta hit

Uppdaterad