Ett grönt fristående hus på en kulle med en grästmatta framför huset

Förskolan Skogslyan

Nordmarksvägen 122

Visa på karta

Förskolan Skogslyan har en stor gård med kuperad terräng som ger barnen både utmaningar och skogsupplevelser. Vi är en förskola med tre avdelningar (små, mellan och storbarn).Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Skogslyans förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Förskolan Skogslyan lokaler anpassade för lek, skapande och rörelse. Dagligen använder vi gården som ett pedagogiskt läromedel som ger barnen möjlighet att finna material och utmana sig själva i en kuperad terräng. Vi arbetar med språk, rörelse, att barnen får inflytande i sin vardag, källsortering, naturvetenskap och teknik, matematik, föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten.

Kost och måltider

I köket lagar vår kock maten med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Vi serverar vegetarisk mat två dagar i veckan. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

I samarbetet med kulturskolan El Sistema har blivande skolbarn musik- och rytmikstunder regelbundet. Farsta Strands/Larsboda förskolor har gemensam frilufts/rörelse dag en gång i månaden, där vi möts och har rörelselekar, åker pulka/skridskor, provar på olika idrottsgrenar med mera.

Övrigt

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik. Förskolan använder sig av Twitter för att kontinuerligt informera och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad