Skogsbackens förskola. Berg och träd i förgrunden. Ett lågt staktet omgärdar förskolan.

Förskolan Skogsbacken Bråviksvägen 45

Bråviksvägen 45

Visa på karta

Välkommen till förskolan Skogsbacken! Förskolan har fem avdelningar och är centralt belägen ett stenkast från Årsta torg. Förskolan ingår i enheten Årsta 2 förskolor. Övriga förskolor i enheten är Valla, Idlången, Torget och Mejeriet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
97
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
42 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi värnar om det enskilda barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi ger stor plats för barnens lek, som skapar sammanhang och ger barnen möjlighet att utveckla sin språkliga och sociala kompetens.

Sång, bild och form, rörelselek, drama, att upptäcka matematiken i vardagen är dagliga inslag i verksamheten. Ett varierat material och engagerade pedagoger lockar barnen att göra nya upptäckter och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor gård med fruktträd, buskar och snår som inbjuder till en spännande utevistelse med rika tillfällen till lek och rörelse. Vi besöker också närliggande parker och grönområden, följer årstidernas växlingar och lär oss värna natur och miljö.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Skogsbacken

Kost och måltider

I Skogsbackens kök arbetar en kock och lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling. Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Årsta 2:s förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten, förskoleråd, gårdsfest med mera.

Övrigt

Planerade visningar vårterminen 2024

  • 31 januari 09.00
  • 17 april 09.00
  • 4 juni 09.00

Anmälan

Du anmäler dig senast två dagar innan visning.

E-post: birgitta.soler@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad