Förskolans gård i sommargrönska

Förskolan Skeppet

Tullgårdsgatan 13

Visa på karta

Skeppet är en friliggande förskola med en härlig stor egen gård i anslutning till Tullgårdsparken. Förskolan har ett tillagningskök med kock där all mat lagas från grunden. Hos oss finns en utegrupp där verksamheten mestadels är förlagd utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
57 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Skeppet arbetar vi med det kompetenta barnet i fokus. Alla barn får möjlighet att påverka sin tid på förskolan. Grunden för vår verksamhet är barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära. Via projektarbeten fångar vi upp och synliggör barnens intressen. Detta leder vidare till kortare och längre projekt.

Vi arbetar aktivt utifrån diskrimineringsgrunderna vilket genomsyrar varje del av vår verksamhet.

För att barnen ska utveckla sitt lärande arbetar vi i mindre grupper i såväl olika projekt som i den dagliga verksamheten. Mindre grupper gör att det enskilda barnet får möjligheten att ta stor plats och därmed kunna vara med och påverka sin vardag. Barnen ska känna och förstå att de har inflytande, är delaktiga och har möjlighet att påverka sin tid på förskolan. Vi pedagoger måste därför vara lyhörda och planera verksamheten utifrån barnens intressen och önskemål.

Öppenheten mellan föräldrar, barn och pedagoger ger oss idéer och synpunkter som är viktiga för att utveckla verksamheten. Barnet står i fokus och vårt mål är att vi har en samsyn kring barnet och dess lärande. ”Utan er kommer vi ingenstans, med er hur långt som helst.”

Vi samverkar med er föräldrar i olika mötesformer, föräldrafika, gårdsfest och fixarkväll. På förskolan finns ett förskoleråd. Där träffas vår förskolechef, vår ledningsgrupp och ni föräldrar. Alla är välkomna att delta.

Inne- och utemiljö

Utevistelsen är en stor och viktig del av vår verksamhet. Vi har en egen gård som lockar till olika sorters lek, utmanar barnens motorik samt en egen planteringshörna där vi odlar blommor och grönsaker.

Miljöarbetet har en hög prioritering och vi har belönats med Grön flagg certifiering från stiftelsen "Håll Sverige Rent" för vårt arbete med hållbar utveckling.

På Skeppet finns en stor gemensam ateljé där alla barn får möjlighet att utveckla och ta del av estetiskt arbete på sina villkor.

Kost och måltider

Inom Östra söders förskolenhet har vi anställda kockar som tillagar maten från grunden i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Östra söders förskolors gemensamma meny där maten som serveras tre av dagarna är lakto-ovo-vegetariskt, de resterade två dagarna serveras fisk och kött. Av den mat som serveras är minst 90 % ekologisk, KRAV och MSC märkt.

Mål och vision

I enlighet med våra styrdokument vilar vår verksamhet på demokratins grund. Vi främjar aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Barnen är världsmedborgare i ett samhälle där hållbar utveckling står i fokus.

Vi är första steget i det livslånga lärandet. Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd till egna omdömen och problemlösningar.

Upptäckarglädjen ligger till grund för verksamheten. Lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära.

Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och problemlösning. Trygghet uppnår vi med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö och med goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda barnet. Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare.

Gemensamma reflektioner ger oss ökad kunskap och förståelse. Vår utveckling av förskolans arbete drivs med tanke på miljön och med ett normmedvetet förhållningssätt. Vi söker nya faktakunskaper inom olika ämnesområden för att kunna ge barnen spännande utmaningar.

Mer om oss

Öppettider i förskolan
Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad