Två barn springer på gräsmatta.

Förskolan Skeppet

Tullgårdsgatan 13

Varmt välkommen till förskolan Skeppet! Vi ligger vid Tullgårdsparken och har en stor egen gård. Här finns tre avdelningar, varav en är en uppskattad utegrupp. Vi har en egen kock och KRAV-certifierat kök.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
57 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar i projekt och fördjupar oss kring ett område under en längre tid. I projekten arbetar vi med språk, skapande, matematik, naturkunskap och rörelse.

Språk

Språkutveckling är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Medvetna samtal stimulerar barnens förståelse och ordförråd. Vi läser och lyssnar på svenska och andra språk som finns i gruppen. Barnen blir delaktiga genom samtal om bilder, ord och begrepp.

Rörelse

Här prioriteras rörelse och barnen erbjuds organiserade aktiviteter som dans, hinderbana och gympa, både inne och ute. Skeppet har deltagit i en studie vid Karolinska institutet med syfte att undersöka betydelsen av fysisk och pulshöjande aktivitet i förskolan.

Kultur och skapande

Vi breddar barnens referenser genom medvetna val av musik, litteratur och andra kulturuttryck. Traditioner integreras i undervisningen och barnen stimuleras till eget skapande genom ett rikt utbud av material som kan används för att skapa film, musik och bilder. De utforskar också programmering. Vi besöker bibliotek och museer i staden.

Utegrupp

Vi har en utegrupp för barn från runt tre år. Vi vistas i naturen i och utanför staden och är ute hela dagar. Naturen är vår arbetsplats, det andra gör inne kan vi göra ute! Aktiviteterna styrs av säsong och kan bestå av till exempel museibesök, skogsäventyr eller skidåkning.

Delaktighet

Vi skapar en god kontakt med alla vårdnadshavare i dagliga möten, genom föräldramöten och sommarfest. Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är rymlig, föränderlig och erbjuder lekmaterial, läshörnor och olika läromedel. Vi breddar möjligheterna till utforskande med digitala verktyg som USB-mikroskop och robotar. I ateljén möter barnen olika tekniker och material.

Vår härliga gård lockar till lek och utmanar barnens motorik. Här kan barnen klättra, cykla, bolla, snickra och odla.

De yngre barnen utforskar naturen i närområdet och de äldre gör längre utflykter. Vi skapar ett intresse för att värna miljön.

Kost och måltider

Skeppet satsar på bra mat och goda måltidsvanor för att främja en hälsosam och positiv livsstil för barnen. Vår kock lagar mat från grunden och serverar vegetarisk lunch tre dagar i veckan.

KRAV-certifierat kök

Köket är KRAV-certifierat på nivå tre, vilket innebär att minst 90 procent av råvarorna är ekologiska, KRAV- och MSC-märkta. Vi är stolta över att vara en av få förskolor i Sverige som har uppnått tre stjärnor. Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. Upptäckarglädje, lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära. Vi vet att barn som känner sig trygga vågar vara nyfikna på sin omvärld.

Förskolans läroplan lägger grunden till det pedagogiska arbetet och med hjälp av dokumentation och reflektion följer vi upp och utvecklar vår verksamhet.

Vi har barnens bästa i fokus, ser vårdnadshavarna som våra viktigaste samarbetspartners och vill skapa delaktighet och gemenskap för alla familjer. Alla barn ska känna sig välkomnade, trygga och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Barnen ska stimuleras och utvecklas i sitt lärande, och känna att de har inflytande och möjlighet att påverka sin tid på förskolan. När vi arbetar i mindre grupper får det enskilda barnet mer plats och kan därmed påverka sin vardag i större utsträckning.

Klimat och hållbarhet

Vi gör kemikaliesmarta val när vi köper in material och gör barnen delaktiga i arbetet kring återbruk och återvinning. Södermalms förskolor är bäst i staden bland de kommunala förskolorna när det gäller att använda ekologiska råvaror i köken.

Skeppet har belönats med Grön flagg-certifiering från stiftelsen "Håll Sverige Rent" för vårt arbete med hållbar utveckling.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss


Digital visning av Förskolan Skeppet.

Introduktion

När barnet börjar på förskolan är en vårdnadshavare med under hela dagarna tills barnet känner sig tryggt, det som kallas föräldraaktiv introduktion. Hur lång tid introduktionen tar är individuellt. Pedagogerna och vårdnadshavarna bestämmer detta tillsammans.

Hitta hit

Bilder

Två barn springer på gräsmatta.
Vi prioriterar rörelse.
Barn går på spänger i skogen.
Två barn går på brygga vid vatten.
På förskolan finns tre åldersindelade grupper, varav en är en uppskattad utegrupp.
Tre barn ligger på träbrygga och ser ner i vattnet.
Barnen får lära sig om djur och natur.

Uppdaterad