Förskolans gård i sommargrönska.

Förskolan Skeppet

Tullgårdsgatan 13

Skeppet är en friliggande förskola med en härlig stor egen gård i anslutning till Tullgårdsparken. Förskolan har ett tillagningskök med kock där all mat lagas från grunden. Hos oss finns en utegrupp där verksamheten mestadels är förlagd utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
57 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar i projekt och fördjupar oss kring ett område under en längre tid. I projekten arbetar vi med språk, skapande, matematik, naturkunskap och rörelse.

Språk

Språkutveckling är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Medvetna samtal stimulerar barnens förståelse och ordförråd. Böcker finns tillgängliga. Vi läser och lyssnar på svenska och andra språk som finns i gruppen. Barnen görs delaktiga genom samtal om bilder, ord och begrepp.

Rörelse

Skeppet har nyligen deltagit i en studie vid Karolinska institutet med syfte att undersöka betydelsen av fysisk och pulshöjande aktivitet i förskolan. Här prioriteras rörelse och barnen erbjuds organiserade aktiviteter som dans, hinderbana och gympa, både inne och ute.

Kultur och skapande

Vi breddar barnens referenser genom medvetna val av musik, litteratur och andra kulturuttryck. Traditioner integreras i undervisningen och barnen

stimuleras till eget skapande genom ett rikt utbud av material som kan används för att skapa film, musik och bilder. De utforskar också programmering. Vi besöker bibliotek och museer i staden.

Utegrupp

Vi har en utegrupp för barn från cirka 3 år. Vi vistas i naturen i och utanför staden och är ute hela dagar. ”Naturen är vår arbetsplats, det andra gör inne kan vi göra ute”. Säsongen styr aktiviteterna – museibesök, skogsäventyr och skidåkning.

Delaktighet

Vi skapar en god kontakt med alla vårdnadshavare i det dagliga mötet, genom föräldramöte och sommarfest. Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per år.

Inne- och utemiljö

Innemiljön är rymlig, föränderlig och erbjuder lekmaterial, läshörnor och olika läromedel. Med digitala verktyg som USB-mikroskop och robotar breddar vi möjligheterna till utforskande. I ateljén möter barnen olika tekniker och material.

Vår gård lockar till lek och utmanar barnens motorik. Här kan vi klättra, cykla, bolla, snickra och odla.

Naturen utforskas, de yngre barnen är i närområdet och de äldre gör längre utflykter. Vi skapar ett intresse för att värna miljön. En hållbar framtid!

Kost och måltider

Skeppet satsar på bra mat och goda måltidsvanor för att främja en hälsosam och positiv livsstil för barnen. Vår kock lagar mat från grunden och serverar vegetarisk lunch 3 dagar i veckan. Köket är KRAV certifierat på nivå 3 vilket innebär att minst 90% av råvarorna är ekologiska, KRAV och MSC-märkta. Vi är stolta över att vara en av få förskolor i Sverige som har uppnått 3 stjärnor. Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Trygga och nyfikna

Förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. Upptäckarglädje, lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära. Vi vet att barn som känner sig trygga vågar vara nyfikna på sin omvärld.

Förskolans läroplan lägger grunden till det pedagogiska arbetet och med hjälp av dokumentation och reflektion följer vi upp och utvecklar vår verksamhet.

Vi har barnens bästa i fokus, ser vårdnadshavarna som våra viktigaste samarbetspartners och vill skapa delaktighet och gemenskap för alla familjer. Alla barn ska känna sig välkomnade, trygga och tycka att det är roligt att vara på förskolan. De ska stimuleras och utvecklas i sitt lärande, och känna att de har inflytande och möjlighet att påverka sin tid på förskolan. När vi arbetar i mindre lärgrupper får det enskilda barnet mer plats och kan därmed påverka sin vardag i större utsträckning.

Särskilt stöd och behov

Varje barn är unikt. För de barn som behöver särskilt stöd anpassar vi förskolans verksamhet i samarbete med vårdnadshavarna. Förskolan har tillgång till specialpedagog och förskolepsykolog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss


Visning

Vill du se vår fina förskola? Under pandemin ordnar vi kortare visningar i mindre grupper. Kontakta samordnare Carina Pettersson om du vill ha en visning carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Introduktion

När barnet börjar på förskolan är en vårdnadshavare med under hela dagarna tills barnet känner sig tryggt, det som kallas föräldraaktiv introduktion. Hur lång tid introduktionen tar är individuell. Pedagogerna och vårdnadshavarna bestämmer detta tillsammans.

Hitta hit

Uppdaterad