Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Sebran

John Ericssonsgatan 6

Sebran drivs av en föräldraförening och verksamheten är inspirerad av Montessori. Vi har egen trädgård med odling. Vi använder ekologiska alternativ i så stor utsträckning som möjligt. Varje vecka görs utflykter i små och stora grupper.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.sebran.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är lyhörda för barnens intressen och lust att lära och vill stötta och uppmuntra barnen att bli självständiga individer med tro på sig själva. Små barngrupper och hög personaltäthet skapar en lugn och harmonisk miljö.

Vår roll är att ge varje barn ömhet, respekt och stimulans. Vi utgår från varje barns behov och intresse. Vi arbetar efter Maria Montessoris tankar om att ”hjälpa barnen att lyckas”.

Sebran är en väletablerad förskola som drivs av en föräldraförening, vilket innebär ett stort engagemang från föräldrarnas sida.

Vi satsar på kulturella aktiviteter för barnen, så att det varje termin finns möjlighet att exempelvis gå på teater, museer och konserter. Varje vecka görs utflykter i små och stora grupper anpassade efter barnens ålder. De större barnen har en hel utomhusdag per vecka då det ofta ger sig av på en längre utflykt med matsäck, medan de mindre barnen går på promenad för att upptäcka sin närmiljö.

Giftfri förskola. Barn är både mer känslig och mer utsatta för kemikalier än vuxna. Vi tycker att det är viktigt att tänka på vad våra barn kommer i kontakt med och att minska deras exponering. Därför har vi valt att jobba efter de rekommendationer som Stadens Kemikaliecentrum sammanställt i sin kemikalieplan för en giftfri förskola.

Inne- och utemiljö

Lilla Sebran på John Ericssonsgatan 6 har en egen trädgård, där vi odlar blommor, frukt och grönsaker. Stora Sebrans lokaler, med adress Kungsholmstorg, vetter mot gröna Landstingsparken där vi ofta leker. På Lilla Sebran finns en egen lekyta med sandlåda, rutschkana, lekstuga m m. Lokalerna är uppdelade i flera rum vilket ger utrymme för parallella aktiviteter anpassade efter barnens önskemål och behov och det finns ett stort utbud av arbetsmaterial och leksaker i lokalerna.

Kost och måltider

Matvanor har stor betydelse för hälsan och bra mat i kombination med fysisk aktivitet gör barnen pigga och friska. Dessutom blir det lättare och roligare att både leka och lära. Därför använder vi ekologiska och närodlade alternativ i så stor utsträckning som möjligt. Vi använder en noggrant utvald cateringleverantör som lever upp till våra höga krav på näringsrik, variationsrik och god mat. Sebran är delaktig i att utforma menyn.

Mål och vision

Vårt mål är att barnen ska trivas och känna sig trygga på förskolan. Vi försöker vara lyhörda för deras intressen och lust att lära. Vi vill stötta och uppmuntra barnen att bli självständiga individer med tro på sig själva. En viktig målsättning för verksamheten på Sebran är att aktivt jobba med att bemöta alla människor lika och det har också ha en framträdande roll i pedagogiken. Vi arbetar för ett respektfullt bemötande av föräldrar och barn, både utifrån mångkulturellt och HBT-perspektiv.

För att nå målen är exempelvis miljön på förskolan väl genomtänkt med små möbler, tavlor i barnens höjd, samt leksaker och material som de själva kan nå. Toaletter, handfat samt krokar för barnhanddukar och kläder är också i barnens höjd. Vi är noga med ordningen och att varje sak har sin plats.

Vi litar på att barnen är kompetenta och att de hela tiden lär sig nya saker. De har en otrolig vilja att göra saker själva. Viktigast för barnen är att få känna att ”jag kan själv” – vår uppgift är att hjälpa barnen att lyckas. Barnen får arbeta i sin egen takt och med de aktiviteter de själva väljer. Allt för att de ska bli så självständiga som möjligt med bra självkänsla.

Barnen får mycket utrymme till att träna motoriken. Vi lägger stor vikt vid att stimulera språket genom att prata med och lyssna på barnen i alla vardagliga situationer. Vi vet att barnens matvanor grundläggs tidigt – därför är det viktigt att måltiderna är lustfyllda och att det råder en tillåtande atmosfär, lugn och ro.

Särskilt stöd och behov

Vi på Sebran försöker vara ett stöd för föräldrarna vad gäller barnets utveckling och lärande och varje barn ska få en chans att växa utifrån sina förutsättningar och behov och få den hjälp som behövs. Vi följer upp barnens utveckling och har återkommande samtal med föräldrarna om trivsel och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad