Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Sakina, Rönnholmen

Rönnholmsgränd 13

Visa på karta

Förskolan Sakina är en mångkulturell förskola som strävar efter att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sin identitet utifrån läroplanens mål. Rönnholmen är belägen i Vårberg och är en av förskolan Sakinas två förskolor.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.forskolansakina.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

All vår undervisning utgår från läroplanen och leds av en förskollärare som tillsammans med våra barnskötare arbetar för att nå läroplanens mål på ett för barnen roligt och lekfullt sätt.

Med ett interkulturellt förhållningssätt arbetar vi för att stärka och utveckla varje barns självkänsla och identitet genom att inkludera och uppmärksamma de kulturer och högtider som finns representerade i barngruppen.

Vi stödjer och uppmuntrar barnens utveckling i svenska språket och för dem barn som har ett annat modersmål än svenska stödjer vi även deras fler språks utveckling.

Pedagogerna på förskolan behärskar flera språk så som arabiska och turkiska men vårt gemensamma språk som vi talar på förskolan är svenska.

Vi tar tillvara på barnens intressen och behov och använder oss av ett utforskande och demokratiskt arbetssätt för att lägga grunden till barnens livslånga lärande. Barnens lärandeprocesser och utveckling synliggör vi genom pedagogisk dokumentation.

Vi värnar om en lugn förskolemiljö och ett nära samarbete med föräldrarna för att ge barnen så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas till trygga medkännande individer.

Rönnholmen har en åldersblandad barngrupp på max 18 barn i åldrarna 1–5 år vilket ger de stora barnen möjlighet att utveckla omtanke och hjälpsamhet gentemot de yngre och de små barnen får goda förebilder som de lär och utvecklas av.

Inne- och utemiljö

Rönnholmen är belägen i bottenvåningen av ett lägenhetshus med egen ingång och gård. Utomhusvistelse är en naturlig del i vår verksamhet och vi går ofta iväg för att utforska vår natur, olika lekplatser och andra spännande platser i vår närmiljö. Vi satsar mycket på konkret och stimulerande material till våra aktiviteter med barnen och anpassar materialet och miljön i lokalen utifrån barnens intressen och behov.

Kost och måltider

Vi vill värna om en hållbar utveckling i vår miljö och därför köper vi så långt som möjligt ekologisk mat och miljömärkta produkter.

Mål och vision

Vårt mål är att barnen lär och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen på ett lekfullt och utforskande sätt.

Hitta hit

Uppdaterad