Förskolan Rödmyrans röda träfasade syns bakom ett gult staket. Man ser också en sandlåda i vänster kant.

Förskolan Rödmyran

Bäverdammsgränd 5

Rödmyran är en del av Snösätra förskolor som består av fem förskolor. Barns inflytande och FN:s Barnkonvention är centralt i vår verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,33
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar för ett jämställt bemötande av flickor och pojkar, kvinnor och män. Vi strävar mot en kemikaliesmart förskola. Språkglädje ska prägla alla aktiviteter på förskolan och ge barnen möjlighet att lära och utveckla sitt språk tillsammans med sina vänner och de vuxna på förskolan. På enheten får personalen regelbundet brand och HLR-utbildning.

Rödmyran är en traditionell förskola som arbetar utifrån Läroplanen för förskolan.

Barns inflytande och välbefinnande är viktigt för oss. Alla barn ska känna att de har kompisar på förskolan och att de blir lyssnade till. Barnen är med och påverkar verksamheten. Varje termin intervjuar vi de äldsta barnen för att få reda på vad de tycker om verksamheten på förskolan.

Språkglädje ska prägla alla aktiviteter på förskolan och ge barnen möjlighet att lära och utveckla sitt språk tillsammans med sina vänner och de vuxna på förskolan

Kulturskapande är en viktig del av förskolans verksamhet. Barnen får många möjligheter till att använda sin fantasi och kreativitet i eget skapande till exempel dans, musik, sång, måla. Men också som publik vid en professionell teaterföreställning.

Vi är certifierade enligt ”Grön Flagg” vilket innebär att vi arbetar för en hållbar miljö. Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med att förbättra förskolans miljö och göra den kemikaliesmart. Vi komposterar våra matrester så det blir till biogas till stadens bussar.

Inne- och utemiljö

Förskolan är en fristående byggnad och har en stor gård. Närheten till skog och natur ger barnen oändliga möjligheter till upptäckande. Vi uppmuntrar barnen till mycket rörelse både inne och ute, till exempel dans, gymnastik och idrott, skogsaktiviteter, fotbollsturnering, gå/springlopp och ringlekar.

Kost och måltider

Rödmyran har eget kök där all mat tillagas. Maten planeras utifrån vårt kostdataprogram som garanterar att vi erbjuder likvärdig och näringsriktig mat till alla barn. Vi arbetar ständigt för att öka andelen ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Vår idéplattform

Förskolan är en arena och viktig mötesplats för barn och familjer. Vi har utveckling och lärande i fokus med hela människan i sitt sammanhang. Vi bygger tillitsfulla relationer med barn och familjer och månar om varje barn och varje vårdnadshavare.

Vi skapar en välkomnande och stimulerande lärmiljö som gör att barnet får rika tillfällen att utvecklas och lära.

Vi arbetar målmedvetet för att bidra till varje barns lärprocess. Barnen ges möjlighet att erövra ny kunskap, förståelse och förmåga- med läroplanen som grund och utgångspunkt.

Alla barn är särskilda!

Alla barn har sin egen utvecklingspotential som vi bygger vidare på i det pedagogiska arbetet Varje barn möter pedagoger med tilltro till barnets förmåga. Det finns inte några gränser för vad barnet kan göra eller bli.

Vårdnadshavare är viktiga för oss!

Vi tar initiativ och bjuder in till en förtroendefull dialog med vårdnadshavare så att de känner tillit till oss och vill bidra till ett gott samarbete. Vi har behov av att få veta vad vårdnadshavare tänker om förskolan.

Vi bidrar aktivt till att finna annorlunda lösningar och strategier som ett resultat av samarbetet med vårdnadshavarna. Detta gör att deras barn ges ännu större möjligheterna att lära och utvecklas.

Särskilt stöd och behov

På förskolan finns en specialpedagog anställd som handleder pedagogerna i arbetet med de barn som är i behov av särskilt stöd.

Hitta hit

Uppdaterad