Lekrum med spel, bilder och dockskåp.

Förskolan Riddaren

Wittstocksgatan 8

Visa på karta

Vi finns i fina lokaler en halvtrappa ner med fönster mot tre gator. Lokalerna är stimulerande med både små och stora rum anpassade för lek och lärande. Verksamheten är till största del förlagd utomhus. De 38 barnen delas upp i tre grupper.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
https://www.alexanderskolan.se/17/51/forskolan-riddaren-wittstocksgatan-8/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogiska inriktning inspireras av Maria Montessoris syn på barn som kompetenta. Barn ska vara medskapare till förskolans verksamhet, de ska känna att deras kunskap och kompetens värdesätts.

Vi engagerar barn i vardagliga aktiviteter samt fokuserar på hela barnet vilket ger möjlighet för barnet att utveckla sitt självförtroende som skapar trygghet och frihet. Vi är en språkaktiv förskola som strävar efter att stimulera barnens fantasi och locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Detta vill vi göra tillsammans med barnen genom att vi talar med varandra, berättar, reflekterar, sjunger, läser, rör på oss och utforskar.

Vi vill tillsammans med barnen lära dem vad ansvarstagande innebär genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ansvar i vardagssysslor som att hjälpa till att duka bordet och bjuda in till måltid. Allt för att hjälpa barnen att växa och utveckla sitt självförtroende samt lära sig respektera sig själva, andra barn och vuxna.

Inne- och utemiljö

Barn vill utforska, se, höra och förstå. De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och vuxna. Vi bidrar med att kunna ge alla barn friheten att skapa nya kunskaper genom att ha material tillgängligt i en lugn och trygg miljö på förskolan. Vi tar tillsammans med barnen fram varierande lek- och lärmiljöer utifrån olika projekt och utifrån barnens intressen och utforskande. Vi har ingen gård men på Djurgården och parker och under andra utflykter erbjuds en mångfald av lek och lärande.

Kost och måltider

Vi får vår mat från vårt eget centralkök, Alex Kök, där vår kock arbetar med att ge god och näringsrik kost till våra elever och vår personal. Alla barn äter vegetarisk lunch två dagar i veckan och maten är till väldigt stor del hemlagad. Mejerierna är ekologiska och frukt och grönt närodlat i den mån det går och efter säsong. Vi ordnar specialkost vid behov och har ett hållbarhetstänk kring kost, likväl som kring sopor som källsorteras.

Mål och vision

Vi vill verka för att alla barn som går hos oss ska ha en trygg, lärorik och meningsfull förskoletid. Tillsammans med vårdnadshavarna och kommunen är det vår uppgift att bedriva kvalitativ och lärarledd undervisning och utbildning med utgångspunkt i skollagen, läroplanen och barnens intressen.

Vi har en språkprofil som främst riktar sig till att ge alla barn ett rikt språk, både verbalt och kroppsligt men även emotionellt. Ett rikt ordförråd och kunskap om källkritik och retorik är idag viktiga byggstenar för att klara av förskoleklass och sedan grundskolan.

Vi lever i en digital värld där information matas till oss och vi arbetar aktivt med digitala verktyg, både som komplement till undervisningen och som redskap i språkträning och i våra olika projekt.

Vi på förskolan är en enhet bildad av varje unik individ, och tillsammans upptäcker och utforskar vi i enlighet med demokratiska principer samt våra individuella förutsättningar. Tillsammans med barnen skapar vi vär(l)den.

Mer om oss

För att synliggöra barnens lek och lärande har vi bland annat en blogg i vår förskoleapp Tyra där vi dagligen lägger upp inlägg kring sådant vi arbetar med samt vilka läroplansmål som berörs i arbetet.

Dokumentationen i Tyra hjälper oss också att tillsammans med barnen se tillbaka på och reflektera kring deras lärande. Läroplanen för förskolan är uppbyggd kring mål, och vi utvärderar ständigt vår måluppfyllelse dokumenterade i våra interna styrdokument.

Hitta hit

Uppdaterad