Lekrum med spel, bilder och dockskåp.

Förskolan Riddaren

Wittstocksgatan 8 bv

Vi är ett personalkooperativ, ekonomisk förening. Vi är ett inarbetat arbetslag som ger barnen nya kunskaper och färdigheter. Vi jobbar mycket med naturmaterial och skapar med återvinningsmaterial. Vi är ute varje dag oavsett väder.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har vanlig hederlig förskolepedagogik med inspiration av Reggio Emilia mycket färg och form, skapande, experiment.

Vår profil är Mat och Hälsa – Rörelse – Utevistelse samt att vi arbetar med rede, där vi får in Respekt – Empati – Demokrati – Engagemang så barnen får insikt av hur andra kan känna sig om någon har gjort sig illa, språk och kommunikation är ledord i verksamheten med högläsning, rim och ramsor, sång och rörelse. Vi arbetar med TACK för alla barn.

Inne- och utemiljö

Vi har ingen gård, genom den dagliga utevistelsen får barnen möjlighet att uppleva naturen som inspirera den fria leken och blandar naturligt in matematik, teknik, språk i vardagen. Närheten till Djurgården erbjuder oss dagligen natur och kulturupplevelser. Vi gör utflykter till andra delar av Stockholm och närkommuner.

Inomhus har vi stationer i alla rummen där barnen får välja aktiviteter:

  • sagorum
  • bygg och konstruktion
  • ateljén
  • hemvrån/lekvrån
  • experimenthörnan.

Vi har minirörelse.

Kost och måltider

Vi har egen kock som lagar från grunden och bakar bröd. Alla blir intresserade av maten när det kommer härliga dofter från köket. Vi serverar god och näringsrik mat med mycket grönsaker till. Vi försöker att handla så mycket ekologiskt som vår budget tillåter. Barnen får frukt varje dag utevistelse. Vi har tagit bort fruktstunden på eftermiddagen och infört grönsaker istället till alla vårdnadshavares glädje.

Mål och vision

Varje barn som lämnar vår förskola för att gå vidare ut i livet skall göra dom så trygga och självständiga personer med gott självkänsla. Vi vill att barn ska få många erfarenheter och kunskaper med sig i ryggsäcken. Den grund vi ger barnen dom första fem åren vill vi leda till att barnen som vuxna ska fungera i ett samhälle. Barnen ska kunna visa empati genom att vi pedagoger visar i handling och ord vad empati innebär att hjälpa och trösta, omtanke/medkänsla. Vår pedagogiska verksamhet genomsyrar av barnens val och intressen i deras lek – skapande och konstruktionslekar.

Alla barn ska få tid att reflektera och utveckla sina erfarenheter och nya kunskaper i en lugn miljö. Ges möjlighet till olika utmaningar som uppmuntrar dem att övervinna sin rädsla att göra fel. Uppmuntras till att använda sin fantasi, att göra saker enskilt och i grupp. En blandning av lustfyllt och allvar. Alla barn på förskolan Riddaren ska känna sig trygga, betydelsefulla i samspel med andra.

Särskilt stöd och behov

När vi får ett barn med särskilda behov så ansöker vi extra tilläggsbelopp för att kunna anställa en resursperson som tar hand om just det barnet och i samverkan med vårdnadshavarna. Vi har tre pedagoger som har bra kunskaper i att ta hand om barn med diabetes, med pump på magen.

Mer om oss

Vi har satt igång arbetet med digitalisering, varje pedagog har en lärplatta som arbetsredskap. Vi dokumentera genom lärplattan, barnen skapar sin egen digital bok, barnen får rita på skärmen och sedan skriva ut resultatet direkt från skrivaren. Vi har ett nätverk mellan 4–5 närliggande förskolor som arbetar med blivande skolbarn en dag varje vecka.

Hitta hit

Uppdaterad