Förskolan Regnbågen. Förskola i ett plan med grön fasad.

Förskolan Regnbågen, Rågsved

Rågsveds skolgränd 5

Visa på karta

Vår förskola ligger i Rågsved och består av sex avdelningar med tre pedagoger per avdelning. Vi ingår i enheten Rågsveds förskolor. Övriga förskolor i enheten är Arken, Ekbacken, Gökboet och Lännäsbacken. Alla förskolor ligger nära skog och natur.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
92
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
30 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Målet för vår verksamhet är att barnen ska få en lustfylld och lärorik förskoletid samt skapa goda kamratrelationer och möta engagerade pedagoger.

Då samhället ställer höga krav på kommunikativ förmåga och att behärska det svenska språket, arbetar vi för att aktivt stödja och hjälpa alla barn till ett rikt och utvecklat språk, så att de kan kommunicera med andra och uttrycka upplevelser, kunskaper, tankar och känslor.

Vår verksamhet bygger på ett arbetssätt som är språk-, tanke- och kunskapsutvecklande. Vi har flerspråkig personal på förskolan. Språk och kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att stärka alla barns språkliga utveckling.

Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare och vill att de ska känna sig trygga att lämna sina barn på förskolan. Vi inbjuder till minst ett utvecklingssamtal per termin. Vi inbjuder också till föräldramöten, gårdsfester, familjemiddagar, föräldrakaffe, firande av traditioner med mera.

Inne- och utemiljö

Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för barnens lek, utveckling och lärande på förskolan och erbjuda dem en utmanade och stimulerande miljö. Våra lokaler är ljusa och vi har en inspirerande inomhusmiljö.

Vi har en fin gård med en avskild del för de minsta barnen där de i lugn och ro kan utforska utemiljön. Vi går till skogen regelbundet för att utforska och lära.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Regnbågen

Kost och måltider

Vi använder oss av kostdatasystemet Matilda, som möjliggör näringsriktiga måltider. I möjligaste mån använder vi oss av ekologiska livsmedel. Vi har en kock som lagar vår mat. Lunchen består ofta av någon typ av kött, fisk eller vegetarisk rätt, tillsammans med potatis, ris eller pasta. Till lunchen dricker vi oftast vatten. Tillsammans med frukt och grönsaker utgör det enligt tallriksmodellen en väl sammansatt måltid.

Mål och vision

Barnens framtidstro – Vårt uppdrag.

Rågsveds förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ge barnen optimala förutsättningar att utvecklas i en trygg och utmanande miljö full av möjligheter. Utgångspunkten i vår verksamhet är barnens lust och vilja att lära. Vår verksamhet ska utgå från Lpfö 18 och hålla en hög kvalitet.

Vårt mål är att stärka alla barns identitet, självkänsla och tron på den egna förmågan samt ta hänsyn till att varje barn är unikt och utvecklas i sin egen takt. Vi ska skapa förutsättningar för ett gott samarbete med vårdnadshavarna och ge dem möjligheter till insyn, delaktighet, påverkan och ansvar kring barnets lärande och utveckling i förskolan.

Mer om oss

Vi ”fångar” barnets lärande genom att fotografera och dokumentera barnet kontinuerligt i förskolans vardag. Delar av barnens utforskande och lärande finns med i barnets dokumentationspärmar där barnet själv kan se och följa sitt eget lärande och utveckling.

Vi arbetar med digitalisering i förskolan för att ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens och på sikt ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Hitta hit

Uppdaterad