En snöig ljus innergård omgiven av flervåningshus, på gården finns färgglada lekredskap i form av en bår samt en hög rutschkana

Förskolan Regnbågen

Bräckegatan 10–12

Visa på karta

Förskolan ingår i Grimsta förskoleenhet och stänger sin verksamhet hösten 2021.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet genomsyras av vårt gemensamma synsätt på lärande och utveckling. Barnen får, tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger, skapa sin egen kunskap och identitet. Barnens intressen, tankar och funderingar är grunden för vårt arbete. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens arbete för dig förälder. Reflektion är ett verktyg vi använder för att komma i fördjupning.

Inne- och utemiljö

Vi har välanpassade lokaler med byggrum, ateljéer, ett roligt vattenrum och platser för möten och utforskande experiment. Vår gård är välplanerad och spännande och erbjuder barnen utmaningar och lekyta.

Kost och måltider

Alla måltider som serveras är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har en egen kock på förskolan. Vid behov serveras specialkost och vi har alltid minst två vegetariska dagar i veckan.

Mål och vision

Vår vision för Grimsta förskolor: Vi vill och vågar utmana oss själva och prioriterar utifrån barnens bästa. Vi ser varje barns förutsättningar och styrkor och inkluderar alla barn i gruppen. Alla vi som ingår i barnens nätverk har en humanistisk syn på människan, lärande och utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att: ”Jag kan, jag duger som jag är, jag vill och vågar gå vidare i livet”.

Särskilt stöd och behov

I Grimsta förskoleenhet har vi ett resursteam som främst står till barnens, men även till pedagogers och föräldrars förfogande. Vi har ateljéristor som arbetar med barnen i olika former av skapande, digitalista som arbetar med barnen med olika digitala verktyg, pedagogista som stödjer och utmanar pedagogerna i det pedagogiska arbetet, samt specialpedagog som hjälper och stöttar barn, föräldrar och pedagoger vid behov.

Mer om oss

På inskolningen deltar du förälder i verksamheten under minst tre dagar och du får på så sätt en första insyn av förskolans arbete. Vi bjuder även in dig att, tillsammans med barnen, prova på förskolans material och metoder i form av workshop. Genom möten och samtal får du sedan information om förskolans arbete och ditt barns utveckling och vi diskuterar förskolans mål och arbetssätt tillsammans.

Övrigt

Du som förälder har stor möjlighet att påverka ditt barns vardag på förskolan. Vi bjuder in dig förälder till att delta i samverkansrådet där du får möjlighet att ta del av och, tillsammans med pedagogerna, utveckla förskolans arbete.

Hitta hit

Uppdaterad