Bild

Förskolan Raketen

Björnssonsgatan 313

Vår verksamhet genomsyras av Reggio Emilia filosofin som bygger på det kompetenta barnet och en aldrig sinande källa att tillgodose barnens kunskapstörst. Våra pedagoger är medforskare och miljön är den tredje pedagogen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
40
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.underbara.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Raketen följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, vilket innebär att vi ser våra barn som kompetenta med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Förskolan öppnar inne på Stjärnan där barnen erbjuds olika stationer och lugn lek.
Frukost 6:45-7:15.
Från 07:45 tar pedagog emot utomhus och startar upp aktiviteter för de barnen som kommer då. Barnen är ute och leker fram till cirka 9:00 då det är dags för samling eller morgonmöte med barnen då vi under demokratiska former planerar dagen tillsammans. Barnen erbjuds frukt. Sedan delas barnen upp i mindre grupper för projekt alternativt utflykt till skog/park.
Lunch serveras vid klockan 11:00.
Efter lunch har vi vilostund, för de barn som sover sker det inomhus på madrasser med barnens personliga filtar och snuttar.
För de barn som inte sover erbjuds en lugn stund för återhämtning och lugna aktiviteter från aktivitetstavlan som följd.
14:00 äter vi mellanmål på avdelningarna alternativt på gården.
Under eftermiddagen erbjuds barnen utevistelse på gården och eller stationer inomhus.
Barnen har frihet att leka och växa i deras kreativitet samt fantasier med olika materialutbud som finns på förskolan.

Inne- och utemiljö

Vi ser miljön som den tredje pedagogen. Innemiljön skapas av stationer som drama och rörelse, ateljé, bygg och konstruktion, matematik/naturvetenskap och språk. Stationerna är kopplade till vår läroplans mål samt anpassade utifrån ålder och intressen.

Gården delas också upp i stationer och barnen erbjuds på så sätt en varierad och utmanande miljö varje dag. I fantasin kan vår rutschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vattenbord och odlingslåda förvandlas till något helt annat.

Kost och måltider

För oss är måltiderna viktiga, därför serverar vi ekologiskt, kravmärkt, och säsongsbaserad mat i så stor utsträckning som möjligt. Varje dag dukas maten upp vackert och inbjudande på en buffé där barnen kan servera sig själva. Vi ser måltiden som en möjlighet att reflektera kring vad som hänt på förskolan under förmiddagen men också att barnen berättar om något som de känner är viktigt.

Frukost cirka: 7:00

Lunch: 11:00

Mellanmål cirka:14:00

Frukt erbjuds både på förmiddagen och eftermiddagen.

Mål och vision

Vi arbetar projektinriktat på vår förskola och det betyder att det är barnens frågor och undersökande som står i centrum. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjlighet att fånga upp barnens intresse och gör det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en hel termin beroende på barnens intresse. För oss är inte slutprodukten som är viktig utan vägen dit.

För oss fungerar miljön som den tredje pedagogen.
Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, ateljé, bygg och konstruktion. Stationerna finns anpassade på varje avdelning utifrån ålder och intressen.
Vi använder oss av aktivitetstavlor som barnen kan kommunicera genom och visa sitt val av station de vill vara vid oavsett ålder och språkfärdigheter. Detta för att tydliggöra för barnen och skapa goda rutiner. Att lära de aktivt välja men också att ta sig tid att sätta sig in i aktiviteten och ta till sig materialet på ett bra sätt. Material och miljö är tillgängligt för barnen under hela dagen.

Särskilt stöd och behov

Vi strävar efter att alla barnen oavsett förutsättningar ska få en meningsfull och lärorik dag på förskolan. Vi anpassar vår verksamhet så att miljön finns tillgänglig för alla barn och att alla barn kan bli sitt bästa jag varje dag.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Förskolan har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder är med ditt barn i tre dagar mellan cirka 09.00–15.00 i förskolans alla aktiviteter och rutiner.

Hitta hit

Uppdaterad