Förskolan Purpurn

Rålambsvägen 52

Visa på karta

Välkommen till förskolan Purpurn som består av två åldershomogena avdelningar. Vi finns på en innergård i ett idylliskt bostadsområde i Fredhäll. Här finns närhet till skog, djurliv och parker och vi har ofta våra aktiviteter utomhus.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
39 %
Webbplats
https://www.facebook.com/purpurn.kungsholmen

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Purpurn arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Med hjälp av genomtänkta pedagogiska miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande.

Vår verksamhet och barnens utvecklingsprocesser synliggörs genom observationer och pedagogisk dokumentation. Vi ser också värdegrundsarbetet som en av våra viktigaste uppgifter där vi arbetar med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis. Samverkan med familjerna är en viktig del i vårt arbete.

Vi arbetar även med hållbarutveckling och är en kemikaliefri förskola.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder pedagogiskt genomtänkta miljöer som lockar till nyfikenhet och ett gemensamt utforskande. Miljöerna utgår från barnens intressen och erfarenheter, vilket gör att de står i ständig förändring. Här ges barnen möjlighet till ett mångfaldigt lärande genom olika uttryckssätt, eget inflytande och samspel med andra barn och pedagoger.

Vår gård inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till parker och skogsgläntor som vi regelbundet besöker och utforskar.

Kost och måltider

Kungsholmens kommunala förskolor arbetar efter en gedigen måltidsstrategi. Purpurn har ett mottagningskök och maten levereras från förskolan Leendet. Vi erbjuder barnen en god, nyttig och säker mat som kocken på Leendet tillagar från grunden. Vi vill bidra till att grundlägga en bra start i livet för barnen med en hälsosam och hållbar livsstil.

Mål och vision

På Purpurn, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är en liten förskola där alla känner alla, vilket skapar trygghet för barnen. Här arbetar vi aktivt med att stärka ditt barns identitet och självkänsla, men också med att skapa en ömsesidig respekt för varandra.

Vi ser naturen och utemiljön som ett rum för lärande och besöker ofta närliggande parker och grönområden. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Är du nyfiken på förskolan Purpurn? Då är du välkommen på visning följande datum klockan 09.15:

  • 27 september
  • 25 oktober
  • 29 november
  • 20 december

Anmäl dig genom att mejla till:
E-post: purpurn.kungsholmen@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad