Purpurns gård

Förskolan Purpurn

Rålambsvägen 52

Visa på karta

Välkommen till förskolan Purpurn som består av en avdelning. Vi finns på en innergård i ett idylliskt bostadsområde i Fredhäll. Här finns närhet till skog, djurliv och parker och vi har ofta våra aktiviteter utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
31 %
Webbplats
https://www.facebook.com/purpurn.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden, vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention.

Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Purpurn innehåller stora, inbjudande rum. Alla rum har olika funktioner och innehåll för barnen att utforska och leka med. I vår lokal har barnen även tillgång till en stor och rymlig ateljé där vi erbjuder olika typer av material. Som innerstadsförskola har Purpurn något så unikt som två alldeles egna gårdar. Gårdarnas utformning lockar till lekfull rörelse som passar såväl längre som kortare ben och armar. Dessutom erbjuds stor möjlighet till lek, glädje, samspel, experiment med mera.

Kost och måltider

Förskolan Purpurn får sin mat från en av enhetens närliggande förskolor. Barnen erbjuds en vällagad, och varierad kost, till stor del av ekologiska råvaror. Det ger barnen bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Purpurn, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är en liten förskola där alla känner alla, vilket skapar trygghet för barnen. Här arbetar vi aktivt med att stärka ditt barns identitet och självkänsla, men också med att skapa en ömsesidig respekt för varandra.

Vi ser naturen och utemiljön som ett rum för lärande och besöker ofta närliggande parker och grönområden. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har första måndagen i månaden, klockan 9.15. Kontakta oss på telefon 08-508 08 129 för att anmäla er.

Hitta hit

Uppdaterad