Förskolan plantan med förskolegård

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Plantan

Planterarvägen 15

Musikförskolan Plantan består av två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år. Småbarnsavdelningarna Trumpeten och Trumman har 15 barn vardera, Klarinetten och Tamburinen har 20 barn vardera.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel med förskollärarexamen
49 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår dagliga verksamhet innehåller utevistelse, lek, projektarbete och mycket glädjefylld musik.

Musik – binder samman

Musik är inte bara ett språk som vi alla kan förstå och kommunicera genom - oavsett vilka modersmål vi talar. Musiken binder även samman många skilda läroplansmål och främjar olika värden vi önskar ge till barnen. I Plantans ”Musik-sol” beskriver vi att musiken binder samman: känslor, matematik, koncentration, fantasi, självkänsla, språk, puls, delaktighet, samspel, rörelse och rumsuppfattning och såklart glädje!

Musikverksamhet på förskolan Plantan

  • Musik- och danssamlingar, där hela förskolan träffas.
  • Varje avdelning har dans- och musikstunder på daglig basis.
  • För att uppmuntra spontant spelande finns instrument lättillgängliga för barnen.
  • Ukuleleskola för den äldsta åldersgruppen.

De intressen och behov som barnen själva på olika sätt ger uttryck för, ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, och kan påverka sin situation.

Vi pedagoger bejakar och bekräftar barnens känslor så att de, med hänsyn till ålder, kan känna igen sina känslor och ge uttryck för dem. Varje barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse och respekt för hur andra känner sig och att människor känner olika.

Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger i ett bostadsområde med många kringliggande parker och grönområden.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

I förskolan formas framtiden!

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.

Övrigt

Vår strävan är att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla intressen, utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Vi erbjuder barnen en genomtänkt innemiljö för utveckling, lek och lärande. För att ge barnen en stimulerande utevistelse besöker vi olika parker och grönområden i vår närmiljö.

Våra tydliga rutiner skapar trygghet och ger barnen en överblick och känsla av kontroll över sin egen dag. Alla barn ska bli sedda och bekräftade varje dag.

I musiken finns många möjligheter att nå fram till detta.

Visningsdatum

Kontakta biträdande rektor Birgitta Soler, tfn 08-508 14 087 för att boka visning.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad