Vitt förskolehus med blommande träd utanför.

Förskolan Planket

Multrågatan 49

Välkommen till Planket, en kommunal förskola som ingår i enheten Råcksta förskolor. Planket har fyra avdelningar, två för 1–3 åringar, Pärlor och Paljetter och två för 3–5 åringar, Prismor och Kristaller. Förskolan har en egen lummig inbjudande gård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Utbildningen i förskolan är en helhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Förskolans ständiga utvärderingsfråga är: Hur blev det för barnen? Utifrån det perspektivet utvecklar vi verksamheten för att möta upp barnens olika behov. Vi tror på vikten av att hitta arbetssätt som passar just ditt barn, med fokus på socialt-emotionellt och-materiellt lärande. Barnen behöver ha, för att ta del av utbildningen, goda sociala relationer till både vuxna och barn. De behöver känna trygghet för att vilja utforska och ta del av undervisningen samt göra egna val. Barnen ska kunna dela in sig i mindre grupper tillsammans med de vuxna och ges möjlighet att göra egna val.

Fokus i alla aktiviteter på förskolan är lek, lärande och språkutveckling. Förskolorna arbetar med olika teman varje år. 2021 är inriktningen, lek, hållbarhet, språk, naturvetenskap, teknik och matematik, allt samlat under rubriken ”Naturens magiska liv”. Varje fredag har vi en gemensam aktivitet med fokus på rörelse, till exempel dans, hinderbana eller liknade eftersom förskolan ingår i nätverket ”Fredagsfys Sverige”. Nätverket är en satsning som genomförs i samarbete med Riksförbundet Hälsofrämjandet där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sundare sockerkonsumtion. Varje vecka publicerar förskolorna lärloggar på Skolplattformen där du som vårdnadshavare får information om vad just ditt barns grupp har arbetat med under veckan.

Inne- och utemiljö

Förskolans miljöer är inbjudande, det ska vara roligt för barnen att komma till förskolan. Inomhusmiljön är uppbyggd för att bjuda in till bland annat lek, skapande, konstruktion, dans, och bokläsning. Utomhus är fokus på rörelse och lek samt stationer med till exempel målning, bygglek, dans med mera. Närmiljön är spännande att besöka och används ofta i undervisningen. Miljöerna i förskolan är viktiga och utvecklas och förändras tillsammans med barnen utifrån de behov och intressen som finns.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök där all mat lagas på plats. Vi serverar minst 50% klimatsmart och ekologisk mat. Eftersom förskolan är med i nätverket ”Fredagsfys Sverige, en sockersmart förskola” i samverkan med Hälsofrämjandet, minskar vi innehållet av socker i måltiderna. Förskolorna följer riktlinjerna från Livsmedelsverket som finns i foldern ”Bra mat i förskolan”. På Skolplattformen publiceras varje vecka förskolans matsedel.

Mål och vision

Råcksta förskolors gemensamma vision är:

Barnen i Råcksta förskolor deltar i en utbildning där lek, lärande och omsorg går hand i hand. De vuxna arbetar gemensamt för att skapa meningsfulla dagar med fokus på uppdraget så som det beskrivs i Läroplan för förskola. Barnen tar med sig känslan av att de är värdefulla och äger förmågan att vara delaktiga i ett sammanhang.

Mer om oss

Vi hoppas att du har blivit nyfiken på vår förskola. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Hitta hit

Uppdaterad