Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Pionjären Årstaberg

Svärdlångsvägen 32–34

Visa på karta

Pionjärens arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Vårt uppdrag är att fylla ditt barns ryggsäck med förutsättningar och redskap för att ta sig an det föränderliga, globala samhällets möjligheter. Vi har plats för 60 barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
43 %
Webbplats
http://www.forskolanpionjaren.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I praktiken innebär vardagen på Pionjären att vi erbjuder en trygg daglig omsorg och samtidigt lägger grunden för ett aktivt och livslångt lärande. På vägen dit möter du och ditt barn engagerade, kompetenta och erfarna pedagoger med ambitionen att förskolan Pionjären ska göra skillnad i ditt barns liv. Som ständiga ledord har vi formulerat vårt motto: Låt stjärnorna i barnens ögon lysa.

I vår strävan att Pionjärens barn ska nå sin fulla potential är medarbetarna vårt viktigaste verktyg. För att nå dit söker vi aktivt medarbetare som delar vår syn på både pedagogik och praktiskt genomförande. Även här inspireras vi av Reggio Emilias filosofi. Vi tror nämligen att människor som trivs på sin arbetsplats både kan och vill utvecklas i takt med omvärldens förändringar och utmaningar. Och att pedagoger som delar en gemensam pedagogisk agenda gör skillnad. Därför lägger vi stor vikt vid en kvalificerad rekryteringsprocess där vi får medarbetare med både relevant utbildning, erfarenhet och höga ambitioner.

Inne- och utemiljö

Pionjärens lokal är anpassad till vår verksamhet efter våra önskemål. Vi strävar efter att ha en lockande, spännande och utmanande miljö på förskolan. Det finns bland annat en gemensam ateljé där barnen kan träffas och skapa. Vår pedagogiska miljö ska vara i ständig förändring efter barnens behov och intressen.

Daglig utevistelse är en självklarhet på Pionjären. I vår utevistelse använder vi oss av de härliga grönområden och lekparker som ligger i närheten av vår lokal.

Kost och måltider

På Pionjären lägger vi stor vikt vid att maten som serveras ska vara både god, varierad och nyttig. Vi har valt vår leverantör av mat med stor omsorg. Vår leverantör delar vår syn på att riktig mat lagas från grunden av bra råvaror, gärna ekologiska och kravmärkta.

Mål och vision

Genom att använda olika verktyg och metoder i vårt arbete med barnen kan vi koppla både Reggio Emilias filosofi och läroplanen till vår verksamhet. Några exempel:

Projektinriktat arbetssätt

Ett projektinriktat arbetssätt innebär en möjlighet för barnen att stanna upp vid ämnen och frågor som fascinerar dem och som de vill fördjupa sig i. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och kan påverka dess innehåll.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett redskap för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Det sker kontinuerligt på Pionjären där barnens utveckling och läroprocesser synliggörs och görs transparent för pedagoger, barn och föräldrar. Dokumentationen följer med barnet under åren på förskolan.

Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och utvärdering

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att säkerställa att Pionjären lever upp till kraven på en verksamhet som håller hög kvalitet och verkar i enlighet med de lagar, regler och riktlinjer som omgärdar förskolan. Vi tror att ett systematiskt kvalitetsarbete är ett kraftfullt verktyg för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten där barn, föräldrar, medarbetare och ledning samverkar.

Mer om oss

Verksamheten på Förskolan Pionjären formas och förändras hela tiden utifrån barnets behov, intresse och nyfikenhet. Det kompetenta barnet står i fokus och ses som ett barn som kan, vill och får möjlighet att prova själv. Alla personer som finns runt barnet är viktigt för lärandet; pedagoger, föräldrar och andra samhällsmedborgare måste ständigt sträva efter att förstå och se det kompetenta barnet.

Övrigt

Pionjären är med i Stockholms stads gemensamma kösystem och följer därmed stadens regler och riktlinjer för intag och plats i förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad