Väggmålning.

Hässelby International Preschool

Piongränd 12

Visa på karta

Välkommen till Hässelby International Preschool! Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
https://www.siphasselby.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Hässelby International Preschool arbetar vi utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 18. och förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande.  Språket är en viktig del barnens utveckling. På förskolan stödjer vi barnen i första hand i det svenska språket samt engelska. De barn som har andra modersmål än svenska uppmuntras att utveckla sitt modersmål tillsammans med oss på förskolan och i hemmet.

Hässelby international preschool präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där alla barn oavsett hemkultur möts och får chansen att utveckla sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta varandras olikheter likaså upptäcka varandras likheter.

Inne- och utemiljö

I vår inspirerande miljö finns möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande, samtidigt som det är en trygg tillvaro. Alla barn har tillgång till musik, skapande med olika material, sagor, dramalek, litteratur och rörelse.

Innemiljön består av två stora klassrum och vilorum för respektive grupper. Vi har även lite mindre naturrum och dramarum inne på våra avdelningar. Utemiljön består av en liten framgård och en större bakgård där lustfyllda lekar äger rum. 

Kost och måltider

Vi beställer mat från matomsorg som levererar god och näringsriktig kost fem dagar i veckan. De barn eller vuxna som behöver specialkost av olika skäl får naturligtvis det.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta, självständiga och med stor potential för lärande. Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra.  Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin självständighet. Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar samt arbetar för att utmana barnets nyfikenhet, kunskap och för att lyfta fram likheter och olikheter. 

Vi sätter fokus på barns lek och utforskande och vi vill att barnens lek och intressen ska styra verksamhetens innehåll.

Förskolan utgår från den enskilda individens behov och förutsättningar. Oavsett kön, ålder och kultur ska alla ha samma möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet, rätt att uttrycka sin åsikt och uppleva en trygg och harmonisk tillvaro. 

Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Det gör vi genom text och bild samt filmer där vi kopplar aktuellt arbete till Läroplanen (Lpfö-98 reviderad 2016), skollag, lokala mål som gäller förskolan.

Vill du veta mer om förskolans läroplan finns mer information på Skolverkets webbplats. 

Hitta hit

Uppdaterad