Pilfinkens gård

Förskolan Pilfinken

Kristinebergsvägen 20

Välkommen till förskolan Pilfinken som ligger i lugnt bostadsområde i närheten av tunnelbanan Thorildsplan. Hos oss är glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande viktiga delar i verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
28 %
Webbplats
https://www.facebook.com/pilfinken.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna.

Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention.

Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi har en inspirerande lekmiljö på vår gård som bland annat stimulerar och utmanar barnens motorik med sluttningar som på vintern fungerar som en pulkabacke. Pedagogerna dukar upp olika stationer och material på gården som lockar och inspirerar olika aktiviteter och lekar på gården. Vi kan följa årstidernas växlingar på buskar och fruktträd, och smaka på gårdens egna äpplen på hösten.

Alldeles utanför gården finns ett litet klätterberg med omgivande vacker natur.

Kost och måltider

Maten hos oss är ofta ekologisk och två gånger i veckan serveras vegetarisk lunch.

Mål och vision

På Pilfinken, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi är en liten förskola som ligger lugnt i ett äldre bostadsområde nära många grönområden.

Vår pedagogik och våra värderingar genomsyrar allt vi gör. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan. Vi lägger stor vikt vid att stärka barnens identitet och därigenom deras självkänsla. Det är viktigt för oss att trygghet och omsorg om barnen liksom tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra är tongivande i våra verksamheter. Barnen och föräldrarna ska känna sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet utifrån de ramar för samverkan som finns.

Övrigt

Välkommen på visning

Vill du veta mer om förskolan Pilfinken? Då är du välkommen på någon av våra visningar som vi har följande fredagar klockan 09.15–09.45.

  • Fredag 20 januari
  • Fredag 24 februari
  • Fredag 17 mars
  • Fredag 14 april
  • Fredag 12 maj
  • Fredag 9 juni

Anmäl dig till en visning på telefonnummer 08-508 086 77.

Hitta hit

Uppdaterad