Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Guldklimpar Perifrasen

Oslogatan 28

Visa på karta

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans! Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har. I vår verksamhet förstår alla barn sitt eget unika värde och skiner som det guld de är.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.guldklimpar.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Guldklimpar Perifrasen är en liten Bullerbyförskola i Husby. I ett litet rött trähus med vita knutar bedrivs förskoleverksamhet med fokus på språkutveckling. Det lilla formatet gör att alla barn blir sedda och lyssnade till. 
Svensk förskolepedagogik med specialpedagogisk barnsyn
Huvudman är utbildad förskollärare och specialpedagog och har bedrivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag sedan 2008. Hon har stor erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling, socioemotionellt klimat, pedagogik, utvecklingspsykologi, specialpedagogik, barns olikheter och olika behov.

Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet utifrån våra barns behov. Med läroplanen i ryggraden och djupa kunskaper i utvecklingspsykologi, pedagogik, ledarskap och olika slags pedagogiker har vi en stark grund där inga barn riskerar att falla emellan stolarna. Vår gedigna erfarenhet och vår djupa kunskapsbas möter alla barns behov och får dem att utvecklas i sin fulla potential. Enligt Greger Bååth (generaldirektör på Specialpedagogisk skolmyndigheten) är det största problemet i svenska skolor ”nånannanismen”. På Guldklimpar finns ingen ”nånannanism”. På Guldklimpar har vi kunskaper för att kunna möta alla barns behov och få dem att blomstra i sin fulla potential.

Pedagogerna är de viktigaste verktygen. Alla pedagoger på Guldklimpars förskolor är därför noggrant utvalda för att kunna vara en del i pusslet i vår organisation. 

Inne- och utemiljö

Förskolan Guldklimpar Perifrasen har en egen trevlig gård som stimulerar barnens lek och utveckling. Det finns rutschkana, sandlåda och gungdjur. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras.

Det lilla röda huset är trivsamt och innehåller olika rum för lek och undervisning. 

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

Mål och vision

Vision

Guldklimpar ska bli Sveriges bästa förskoleorganisation.

Mission

Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.

Guldklimpars värdegrund

Barns behov – i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential.

Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår organisation får vi tillgång till många olika sätt att se på världen och lär av varandra.

Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Vi stimulerar barns nyfikenhet genom lek och upplevelser.

Positivitet – när vi ger barnen positiv förstärkning och uppmuntrar deras positiva beteende får vi mer av detta.

Hur förverkligar vi vår värdegrund och når våra mål?

Barns behov – i centrum. Genom att dagligen observera våra barn synliggör vi deras behov och skapar vår verksamhet utifrån dessa.

Olikheter – berikar. Genom att ha pedagoger med olika kompetenser får barnen ta del av många olika slags kunskaper.

Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Genom lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimulerar vi barnens nyfikenhet och lust att lära.

Positivitet – Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att lyfta deras styrkor (tala om för dem när de gör positiva saker och ge detta beteende uppmärksamhet). Negativa beteenden åtgärdas genom att pedagogerna talar om eller visar hur barnen ska göra istället. Vi använder inga negativa ord gentemot barnen.

Mer om oss

Så Arbetar Vi Med Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med både lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till engagemang för hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social. 

Hitta hit

Uppdaterad