Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Guldklimpar Perifrasen

Oslogatan 28

Hos oss blomstrar olikheter och alla barn får skina i sin fulla glans! Förskolan Guldklimpar - Perifrasen ligger i hjärtat av Husby och är en liten förskola med bara 19 barn. Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.guldklimpar.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Guldklimpar Perifrasen är en liten Bullerbyförskola i Husby. I ett litet rött trähus med vita knutar bedrivs förskoleverksamhet med fokus på språkutveckling. Det lilla formatet gör att alla barn blir sedda och lyssnade till.

Inne- och utemiljö

Förskolan Guldklimpar Perifrasen har en egen trevlig gård som stimulerar barnens lek och utveckling. Det finns rutschkana, sandlåda och gungdjur. Gårdens kuperade form gör att barnens motorik och utveckling stimuleras.

Det lilla röda huset är trivsamt och innehåller olika rum för lek och undervisning.

Kost och måltider

Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Barnen får tidigt lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta. De tränar sig då på att känna igen sin kropps signaler för hunger, törst och mättnad.

Mål och vision

Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.

Värdegrund

Barns behov - i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential.

Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår organisation får vi tillgång till många olika sätt att se på världen och lär av varandra.

Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Vi stimulerar barns nyfikenhet genom lek och upplevelser.

Positivitet – när vi ger barnen positiv förstärkning och uppmuntrar deras positiva beteende får vi mer av detta.

Hur förverkligar vi vår värdegrund?

Barns behov - i centrum. Genom att dagligen observera våra barn synliggör vi deras behov och skapar vår verksamhet utifrån dessa. Varje barn har en egen utvecklingsplan där varje enskilt barns utveckling dokumenteras och följs upp av respektive ansvarspedagog varje månad. Vid behov finns våra specialpedagoger på Specialpedagogkonsult tillgängliga för observationer och handledning så att även specialpedagogiska behov kan tillgodoses.

Olikheter – berikar. Genom att ha pedagoger med olika kompetenser får barnen ta del av många olika slags kunskaper. Nä pedagoger och barn samarbetar och lär av varandra skapas en organisation i ständig utveckling. Genom att barnen på vår förskola kommer ifrån olika länder, olika kulturer och talar olika språk får vi en fantastisk miljö av olikheter. Vi lyfter, pratar om olikheter och lär av varandras olikheter.

Övrigt

Hur förverkligar vi vår värdegrund?

Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Genom lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimulerar vi barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi använder vår miljö som en tredje pedagog och utvecklar ständigt denna utifrån våra barngruppers behov. Genom att dagligen använda alla våra rum på förskolan för olika aktiviteter skapar vi variation och nyfikenheten stimuleras.

Positivitet – Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att lyfta deras styrkor (tala om för dem när de gör positiva saker och ge detta beteende uppmärksamhet). Negativa beteenden åtgärdas genom att pedagogerna talar om eller visar hur barnen ska göra istället. Vi använder inga negativa ord gentemot barnen.

Hitta hit

Uppdaterad