Tecknad bild på ett hus.

Förskolan Oxenstiernan

Årstavägen 13

Visa på karta

Välkommen till förskolan Oxenstiernan. Förskolan är nybyggd och har sina lokaler på Årstavägen 13. Den ingår i förskoleområde Årsta. Förskolan har fem avdelningar (två för äldre barn och tre för yngre barn).Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans utbildning och undervisning planeras och utgår från Läroplanen för förskolan. All undervisning vilar på en demokratisk grund och förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen ska genom lek och omsorg ges möjlighet att lära och utveckla sin förståelse, sina färdigheter och förmågor.

Vi på förskolan Oxenstiernan arbetar utifrån ett projektinriktat och utforskande arbetssätt som utgår från barns erfarenheter, intressen, förmågor och behov.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fem avdelningar fördelat på två plan.

Vi har en gård som inbjuder till rörelse och gemensamma aktiviteter för både yngre och äldre barn.

Kost och måltider

Förskolan Oxenstiernan har ett eget tillagningskök och en anställd kock.

Vi följer Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings framtagna ”Riktlinjer för mat och måltider”. Vi använder även kostdatasystemet ”Matilda” vid inköp av livsmedel för att beräkna och säkerställa att vi har ett bra näringsinnehåll i den mat vi serverar på förskolan. Vi strävar ständigt efter att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Mål och vision

Bemötande

Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Lyhördhet

Vi har ett positivt förhållningssätt där vi lyssnar och är lyhörda för barnens tankar, intressen och behov. Vi lyfter och bekräftar barnens förmågor, egenskaper och positiva handlingar. I konflikthantering mellan barnen har vi ett lösningsfokuserat arbetssätt där barnens olika versioner och upplevelser av händelsen får ventileras för att hitta en lösning.

Personalen fungerar som förebilder och vägvisare för barnen i lek och samspel samt i konflikthantering där vi uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn och hjälpsamhet gentemot varandra.

Vi är lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och frågor.

Samspel

Vår syn på barns lärande och utveckling utgår ifrån att barn lär i samspel med andra barn. De pedagogiska miljöerna ska vara utformade så att de utmanar barnens lek och lärande och ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi värnar om att varje barn ska ha god omsorg och omvårdnad när de vistas på våra förskolor. Vi skapar en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet. I barnens lek och samspel är vi tillåtande och klimatet gentemot barnen präglas av lust och glädje.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Det är viktigt för oss att vårdnadshavarna ska ha och känna tillit för vår verksamhet. En öppen dialog och kommunikation mellan förskola och vårdnadshavarna om förskolans mål, innehåll och arbetssätt är betydelsefullt för barnens lärande och verksamhetens utveckling.

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och används även som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Övrigt

Visning av förskolan

Förskolan har föräldravisning den sista onsdagen i varje månad, klockan 09.00–09.45.

Välkomna! Ingen föranmälan behövs. 

Om ni redan fått erbjudande om plats – kontakta biträdande rektor omgående om ni vill ha en egen visning.

Hitta hit

Uppdaterad