Gård

Förskolan Örnbacken

Örnbacken 34

Förskolan Örnbacken – en naturnära Reggio Emilia-inspirerad förskola i Örnsberg! Förskolan ligger vacker belägen uppe på Örnbacken i ett lugnt och trafikfritt område med egen gård och närhet till både parker och naturområden i hela Hägersten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://www.academicaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Örnbacken arbetar vi utifrån en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik med att konkretisera läroplanens alla mål.

Verksamheten följer den nationella läroplanen, Lpfö18 samt Stockholms stads förskoleplan. Vi erbjuder föränderliga och spännande lärmiljöer som anpassas efter barnens intressen och arbetar i mindre grupper varje dag för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten. Allt vårt pedagogiska material finns på barnens nivå så att de själva kan ta för sig av till exempel skapande material, böcker, bygg och konstruktion material med mera.

Vi verkar för hållbar utveckling och pedagogerna är utbildade i att tidigt grundlägga en sund livsstil hos barnen, att förmedla vikten av att värna om vår miljö och vanan att vara fysiskt aktiv i vardagen. Vi har en kostpolicy på förskolan och vi väljer hälsosamma produkter till varje måltid. Utevistelse och positiva naturupplevelser är viktigt i vår verksamhet och att barnen får möjlighet att utforska naturen och närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger.

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med barnens familjer. Vi välkomnar alla vårdnadshavare att vara delaktiga i förskolans verksamhet på olika sätt. Vi har olika forum för detta tex. utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, utflykter och fester.

Inne- och utemiljö

Förskolans pedagogiska miljöer erbjuder ateljé, vattenlek, rum för rörelse, bygg och konstruktion, dramalek och mycket mer. Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp. Vi gör regelbundet utflykter till olika naturmiljöer, parker och andra spännande platser både nära och längre bort från förskolan. Vi tar del av stadens kulturutbud som museer, utställningar, konserter och andra upplevelser samt besöker regelbundet biblioteket och teater.

Kost och måltider

Vi har lunch från en cateringfirma som levererar god, näringsrik mat tillagad från grunden samt olika färska grönsaker. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver.

Varje dag tillreder vi en varierad frukost samt olika sorters mellanmål i vårt eget kök, där det även bakas bröd varje vecka. Vi serverar frukt varje dag och grönsaker till varje måltid.

Vi verkar för en hållbar miljö. Återkommande aktiviteter tillsammans med barnen är källsortering och återbruk.

Mål och vision

På Förskolan Örnbacken är barnen och läroplanen i fokus.

Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete där vi genom pedagogisk dokumentation följer varje barns lärande och utveckling.

Vi arbetar i projektgrupper där vi utgår från barnens intressen och utforskar olika spännande ämnesområden tillsammans med barnen.

Vi ser barnens möjlighet till delaktighet och inflytande som centralt allt vi gör.

I den dagliga verksamheten förekommer många varierande aktiviteter som till exempel skapande, bygg och konstruktion, gymnastik och dans, experiment, läsning, utevistelse i naturen med mera.

Vi värdesätter även leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Ett par gånger under terminen gör vi studiebesök i något av barnens kulturella och nationella ursprung i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt för att belysa alla barns kulturella härkomst.

Mer om oss

Vi följer riktlinjerna för kemikaliesmart förskola och köper endast in produkter som är godkända för detta.

Vi följer Förskolebrevet (www.treskablinoll.nu) vilket innebär att vi värnar varje barns rätt till kroppslig integritet.

Vi använder den digitala plattformen Tyra för samverkan mellan hem och förskola.

Vi verkar för samarbete med olika lokala aktörer och har bland annat återkommande samarbete med Eolshälls 4H gård och de närliggande biblioteken.

Hitta hit

Uppdaterad