Förskolan

Förskolan Ormen

Ormängsgatan 41

Visa på karta

Förskolan Ormen är vilande. Verksamheten på Ormen kommer att avvecklas under vårterminen 2021.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
16 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Ormen har plats för 37 barn. Vi är sex pedagoger som arbetar på förskolan samt ett köksbiträde.

All personal som arbetar på förskolan Ormen, förskollärare och barnskötare, är engagerade och medforskande i sitt arbetssätt. Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen när vi planerar veckans aktiviteter. Vi utvärderar verksamheten varje vecka. Vi följer löpande upp de aktiviteter vi gjort för att i största möjliga mån anpassa våra aktiviteter till det som barnen visar intresse för. Alla som arbetar på förskolan strävar efter att vara flexibla och lyhörda. För oss är det viktigt att barnen har stort inflytande över sin dag på förskolan.

Förskolan har en språkinriktning vilket innebär att vi genom varje dag lägger extra fokus på språket. Vi har flera samlingar med språktema varje dag samt arbetar aktivt med högläsning flera gånger per dag. Vi använder oss även av iPads i det dagliga arbetet som vi har laddat med speciellt utvalda appar fokuserade på språkinlärning.

Inne- och utemiljö

Vi har en liten gård i anslutning till förskolan, med en sandlåda och klätterställning där vi samlas innan vi ger oss ut på utflykter i närområdets olika parker och grönområden.

Förskolan har fräscha, ljusa lokaler med mycket plats för lek, utforskande och lärande. Det finns utrymme för både skapande, experiment, rörelse, språk, spel, rollek och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och att den väcker barnens nyfikenhet.

Kost och måltider

Vi får maten levererad från en cateringfirma. Maten tas emot och kontrolleras av vårt köksbiträde vid varje leverans. Barnen äter gruppvis i vår matsal och vi strävar efter en lugn och njutningsfull stund tillsammans med barnen under måltiderna.

Vi serverar ekologisk frukt vid två tillfällen per dag samt frukost till de barn som kommer tidigt på morgonen.

Mål och vision

Varje år väljer vi ut mål från läroplanen som vi lägger extra fokus på. Dessa presenteras för föräldrarna på föräldramötet som hålls på hösten. På vårens föräldramöte följs arbetet med de prioriterade målen upp så vi tillsammans kan se hur arbetet gått.

Genom vårt systematiska kvalitetsarbete ser vi kontinuerligt till att samtliga mål i läroplanen finns med i vår verksamhet. Veckovis följer pedagogerna upp föregående vecka och utvärderar denna samt lägger en plan för kommande vecka. Under sin tid på förskolan Ormen har samtliga barn berörts av alla strävansmål i läroplanen.

Vi dokumenterar verksamheten via Tyra-appen. Pedagogerna dokumenterar barnens lärprocesser och dessa delas med vårdnadshavarna. På så sätt kan barnen ha tillgång till sin egen portfolio även hemifrån och kan tillsammans med sin vårdnadshavare titta i den och prata om vad de gjort på förskolan.

Vår pedagogiska vision är att varje barn som lämnar förskolan Ormen för att gå över till förskoleklassen är trygga, starka individer som känner att de är viktiga, att de är nyfikna på världen, att de är vetgiriga samt vet med säkerhet att de kan uppnå sina drömmar. Vi vill ge dem de bästa förutsättningar de kan ha då de tar klivet in i skolans värld.

Särskilt stöd och behov

Barn i behov av särskilt stöd får direkt vi upptäcker behovet det stöd de behöver utifrån en individuell handlingsplan. Vi arbetar i små grupper över hela förskolan och har hög personaltäthet vilket ger oss möjlighet att kunna skapa en trygg och lärorik miljö för samtliga barn.

Mer om oss

Vi strävar efter att ha en god relation till samtliga vårdnadshavare och vill att samtliga ska känna sig delaktiga i vår verksamhet. Varje termin bjuder vi in till gemensamma aktiviteter då vårdnadshavare är inbjudna. Vi använder oss av TYRA-appen för att ha en tydlig och direkt kommunikation med vårdnadshavare där de kan följa barnets aktiviteter under dagen samt får tillgång till sitt barns personliga utveckling genom att barnets portfolio ligger digitalt så att man även kan se den hemifrån.

Hitta hit

Uppdaterad