Illustration.

Förskolan Oceanen, Tornadoskolan

Pilotgatan 29

Visa på karta

Vi finns centralt i Skarpnäck cirka fem minuters promenad från tunnelbanan. Det finns plats för 55 barn på de tre avdelningarna. Förskolan har en egen inhägnad gård med sandlåda och plats för fri utomhuslek.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
37 %
Webbplats
http://www.tornadoskolan.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en hälsoprofil som yttrar sig i att vi arbetar medvetet med vad hälsa är hos oss. Vi arbetar med helheten i form av rörelse, kost, återhämtning och balans. Vi erbjuder barnen rörelse inomhus och utomhus varje dag samt arbetar med hur viktigt det är att kroppen får energi i form av mat. Vi arbetar också med rutiner som erbjuder barnen lugn och ro i form av återhämtning på olika sätt. Vi är utomhus en till två gånger om dagen. Utevistelsen sker växelvis i park och skog samt på den egna gården.

På förskolan arbetar vi enligt traditionell förskolepedagogik. Vi följer Läroplanen Lpfö 98/18 för förskolan, Skollagen 2010 och vår egen Verksamhetsplan samt Aktiv icke diskrimineringsplan. Arbetet på förskolan omfattar projektarbeten och lärandeobjekt utifrån de prioriterade målen i Läroplanen 98/18.

Inne- och utemiljö

Vi har en egen gård som omfattar sandlåda, rutschkana, samt en lekstuga i trä. På gården har vi även möjlighet till att cykla och ha planerad rörelse på en fri yta. Vi tror på att rörelse sker inomhus och utomhus därför erbjuds barnen möjlighet att röra sig till musik ute såväl som inne.

Inomhus har varje avdelning minst tre rum och vi har ett gemensamt rörelserum samt en ateljé. I vårt rörelserum erbjuds det bland annat hinderbanor, balansträning och olika lekar vid organiserade tillfällen.

Kost och måltider

Matomsorg AB levererar den dagliga lunchen som använder sig utav en stor andel ekologiska och kravmärkta, samt MSC-märkta produkter.

Sallad tillreds av kokerskan hos Tornadoskolan AB. Frukten och grönsakerna som inhandlas är till stor del ekologiska. Det förekommer inga sötade krämer och soppor till mellanmål. Vi tror på variation och erbjuder därför olika mellanmål veckovis.

Mål och vision

Vår vision är att trygga barn har bättre förutsättningar för inlärning, varje termin arbetar startar vi arbetet enligt Gunilla Guvås bok ’Från jag till vi’. Detta innebär i praktiken att vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter och lekar både inne och utomhus för att uppnå en vi-känsla och sammanhållning i barngrupperna, i detta arbete är det också viktigt att arbeta på individ nivå med samtliga barn.

Vi grundlägger även vikten utav goda normer och värden enligt förskolans Läroplan 98/18 och vår egen Aktiv icke diskrimineringsplan. Detta värdegrundsarbete går som en röd tråd och tas vid av Tornadoskolan.

Särskilt stöd och behov

Vi möter varje barn individuellt och samverkar med föräldrar och berörda instanser då behov uppstår. Vi är belägna på gatuplan och lokalerna är lätt tillgängliga för samtliga barn.

Övrigt

Vi är en hälsoförskola som arbetar med hela barnets välmående. Vår syn på hälsa är baserad på forskning och innefattar rörelse, kost och balans. Vi arbetar efter en helhetssyn av vårt välmående. Vårt välmående kräver inte enbart rörelse utan även regelbundna rutiner och en lugn tillvaro, vi erbjuder barnen därför både och varje dag.

Vi är en förskola där alla pedagoger känner alla barn då vi samarbetar över avdelningarna och är tillsammans på morgnar och eftermiddagar. Vi arbetar för att skapa ett starkt samarbete med vårdnadshavare och för ett mycket gott förtroende.

Hitta hit

Uppdaterad