Förskolan med staket runt omkring.

Förskolan Nyckelpigan

Luftskeppsgatan 17

Visa på karta

Vi erbjuder en lekfull och inspirerande pedagogisk miljö för barn i åldern 1-5 år. En mångkulturell förskola med trygghet, glädje och utveckling i centrum!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.mubarak.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I våra förskolor stimuleras barnens utveckling av en högklassig pedagogisk miljö med kompetent och engagerad personal. Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, matematik och naturvetenskap. Våra förskolor är en social och kulturell mötesplats där barn från olika etniska grupper möts och utvecklar sin förmåga att förstå, respektera och värdesätta olikheter och att se det som en inspirationskälla.

Inne- och utemiljö

Vår tanke och ständiga mål är att ha en inspirerande och varierande miljö som belyser alla sorters olika möjligheter till lustfyllt lärande och utveckling för varje enskild individ på förskolan. Vår tanke är att kunna erbjuda material av språk och matematik för att belysa den språkliga och matematiska processen i barnens lekar och skapande. Vi tror starkt på en förskola i ständig utveckling och förändring och försöker utmana barnen genom att omarrangera inne- och utemiljö kontinuerligt.

Kost och måltider

Vill vi att barnen ska äta en vällagad och nyttig kost och få möjligheter att utveckla sin rörelseförmåga. I förskoleåldern läggs grunden för att barn utvecklar sin förståelse för vikten om att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Mat och rörelse har positiva effekter på lärandet. Detta uppnår vi genom att ge barn möjlighet till lek, rörelse både inne och ute samt genom att erbjuda barnen en god, varierande näringsrik kost. Vi har kökspersonal i förskolan som lagar maten på plats.

Mål och vision

Vi arbetar för en gemensam barnsyn - Det kompetenta barnet. Med det menar vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som medforskande pedagoger och vår roll är att stötta och utmana barnen i deras utveckling.

Vi vill även att vår miljö skall spegla vår syn på barnen som kompetenta individer, därför har vi allt material tillgängligt för barnen. På detta sätt ger vi barnen möjlighet att både vara kompetenta och självständiga. Vi har skapat ”hörnor” i vår miljö, vi strävar efter att våra ”hörnor” stimulerar till nyfikenhet, kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. På förskolan är leken är en viktig del av vår verksamhet eftersom den är så betydelsefull för barns utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete och problemlösning. Leken ger även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

För att utveckla kvalitén i förskolan arbetar vi med pedagogiska dokumentationer där vi följer barnens utveckling. Metoderna, det vill säga det praktiska hantverket med dokumentation, som vi använder oss av är bland annat analys, barnens fotografier, film, barnens teckningar, observationer, intervju med barn, pedagoger och föräldrar och dagboksanteckningar.

Särskilt stöd och behov

Om behov finns diskuterar arbetslaget hur organisationen av barngrupper ska se ut samt hur det på bästa sätt ska ges stöd till barn i behov utan att resterande barngruppers personaltäthet påverkas. Det ska finnas en handlingsplan på förskolan innehållande syfte, metod och genomförande av arbetet. I arbetet ska indelning av barnen i mindre grupper ingå samt tydliga instruktioner gällande rutiner där uppföljning av dagsschemat underlättas för barnen.

Hitta hit

Uppdaterad