En bild på förskolan och ett stort träd i förgrunden

Förskolan Morkullan

Morkullsvägen 5

Visa på karta

Morkullan är byggd 1978 och har renoverats för några år sedan. Gården är stor och erbjuder många utmaningar för ett barn. Skog och parker ligger endast en kort promenad från förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Morkullan tillhör Tallkrogens förskoleområde som även utgörs av förskolorna Hinden, Kolonnetten och Regnbågen.

Barnets utforskande, nyfikenhet och lusten att lära, utgöra grunden för vår pedagogiska verksamhet. Leken är en viktig del av barns lärande och vi ger stort utrymme till den livsviktiga leken där hen stimulerar fantasin, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa olika dilemman.

Det forskande barnet står i centrum, vi pedagoger låter oss inspireras av barnens nyfikenhet och frågeställningar som vi bygger vidare med i olika projekt där barnen lär i ett sammanhang. Vi kallar det, ett projekterande arbetssätt.

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att synliggöra praktiken, vad barnen säger, tänker och synliggöra de pedagogiska processerna.

Alla barn erbjuds minst en gång per år professionell scenkonst som, teaterbesök, musik- eller dansföreställningar.

Inne- och utemiljö

För oss fungerar miljön som den tredje pedagogen, det gör att vår miljö är i ständig förändring och utgår helt från den aktuella barngruppens behov och intressen.

Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, skapande, bygg och konstruktion. Stationerna finns anpassade utifrån ålder och intressen.

Vi skapar mötesplatser där barnen kan förundras, förhandla, utmanas och lära.

Kost och måltider

God och vällagad mat av bra råvaror ger bästa tänkbara grund för varje barn att få ut det mesta av sin dag på förskolan.

På vår förskola serverar kocken lagad mat i huvudsak från grunden. Minst en dag i veckan äter vi vegetarisk mat.

Vi använder ekologiska och närproducerade produkter när så är möjligt. Hos oss erbjuds barnen frukost, lunch och mellanmål. Det serveras även frukt varje dag.

Kocken och en pedagog ansvarar för att samverka med familjerna kring behov av specialkost.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog från stödenheten i Farsta stadsdel.

Mer om oss

Pedagogisk dokumentation

  • Genom att vi observerar och dokumenterar stödjer vi barnen att se, minnas, förstå och få syn på sin egen inlärningsprocess. Vi blir bättre på att förstå och att lära känna barnen.
  • Dokumentation är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också få syn på och uppskatta kamraternas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.
  • Dokumentationerna ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i sitt eget barns lärande.

Övrigt

Digitalisering i förskolan
Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik

Välkommen att besöka oss!

Datum för visningar vårterminen 2024

Fredag 26 januari kl.9.30-10.00

Fredag 22 mars kl.9.30-10.00

Fredag 24 maj kl.9.30-10.00

Föranmäl dig till förskolan 08 508 470 53 eller via mejl morkullan.farsta@edu.stockholm.se.

Varmt välkommen på en visning av Förskolan Morkullan!

Hitta hit

Uppdaterad