Låg tegelbyggnad med stor gård med grönskande träd, bänkar och pergola.

Förskolan Mirabell

Maltesholmsvägen 157

Visa på karta

Välkommen till förskolan Mirabell! Förskolan ingår i Loviselund förskoleenhet och är indelad i fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre. Vi erbjuder en verksamhet som vilar på en demokratisk grund och där barnet är i centrum.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens nyfikenhet och förmåga till ansvar uppmuntras och olikheter, erfarenheter och kompetenser tas till vara. Hos oss har barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa, språkliga såväl som matematiska förmåga. Barnen får använda sig av uttrycksformer som lek, bild, sång, musik och drama.

Vi ser barnens och vårdnadshavarnas olika erfarenheter som en tillgång. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflekterar kring vårt arbetssätt med syfte att utveckla verksamheten. Vi har egna specialpedagoger anställda på enheten. Förskolan använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi dokumenterar det barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

Inne- och utemiljö

Varje dag är barnen ute på vår gård eller på utflykter i närområden, där barnen leker, klättrar, springer, experimenterar och så vidare. På vintern tar vi fram pulkor, stjärtlappar, experimenterar med snö och is. Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter som till exempel sångsamling, måla i ateljén, vattenlek, bygglek och så vidare.

Kost och måltider

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller bra mat i förskolan. På Mirabell tillagas all mat lagas från grunden av förskolans kock. 40 procent av alla inköpta livsmedel är ekologiska. Om ett barn är allergiskt eller har behov av annan kost behöver förskolan ha ett skriftligt underlag från vårdnadshavare.

Mål och vision

Vi jobbar temainriktat enligt förskolans läroplan. Teman utvecklas utifrån barnens intressen. Vi arbetar medvetet med förskolans värdegrund genom att alla barn och vuxna ska känna sig trygga i verksamheten och vi tar hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar kontinuerligt med tillitsfulla relationer och diskuterar barnens rättigheter tillsammans med barnen. Vi använder verktyg och strategier för inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.

Barnen arbetar på olika sätt med varierat material under dagen. Pedagoger deltar i utbildningar i naturvetenskap och teknik (NTA) utbildningar kring teman vatten, ljud, ljus och luft för att på bästa sätt kunna möta barnens funderingar.

Hitta hit

Uppdaterad