Interiör

Förskolan Miniforskarna

Tegelviksgatan 51

Visa på karta

Välkommen till en liten enhet med stort hjärta! Vi prioriterar små barngrupper och ett nära samarbete med föräldrarna. Tillsammans diskuterar vi fram målområden inom Läroplanen som vi arbetar efter genom teman och projekt terminsvis på förskolan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
22
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.miniforskarna.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till Läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna.

Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande och ha möjlighet att påverka ert barns vistelse hos oss.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande aktiviteter, dans, rörelse och lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Förskolan är medlem i Grön Flagg och arbetar medvetet hälsofrämjande genom medvetenhet kring kost och rörelse. Vi fokuserar på att skapa med återanvänt material, kottar stenar och övrigt material barnen fångat upp, och vi testar hur saker funkar; experiment, magnetism, matematiska kluringar och uppfattning kring tid och rum.

Vi har regelbunden högläsning, fokus på språk, tränar munmotorik och dramatiserar berättelser och händelser kroppsligt och muntligt. Vi har böcker på svenska och andra språk för att synliggöra hur olika kulturer ser ut och att vi alla är unika i vår olikhet.

Via digital teknik väver vi in kortare film- och rörelse-sekvenser via projektorn. Vi har bland annat inomhusrörelse och dans där ”Bamses rörelse” och ”Miniröris” är klara favoriter hos barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i botten av ett flerfamiljshus och inhyser ljusa lokaler med mycket ljusinsläpp. I direkt anslutning till lokalen finns en härlig innergård med bland annat gräsplan, rutschbana och sandlåda.

På bara ett par minuters promenad ligger ett flertal gröna lekparker, bussen som tar oss in mot utflykter i stan eller båten som tar oss över till Sjöstaden.

Vi är ute så mycket vi kan, såväl under för- och eftermiddagar. De äldsta barnen åker på långutflykt minst en gång i veckan.

Kost och måltider

Maten levereras från vårt cateringkök som bjuder på närodlat, närproducerat och ekologiskt så långt som möjligt och sex olika sallader varje dag.

Vi värnar om kroppen, knoppen och djuren. Två dagar i veckan äter vi vegetarisk lunch, köket har även möjlighet att servera vegansk kost.

Barn i behov av specialkost serveras detta i särskilda matlådor. Vi är restriktiva med socker och serverar inte nötter.

Utöver lunchen serverar vi frukost, frukt, lunch, mellanmål och frukt/mellis sent på dagen

Mål och vision

Vår verksamhetsidé bygger på små barngrupper, tydliga målområden kopplade till läroplanen, trygga och utbildade pedagoger och ett nära samarbete med föräldrarna. Detta för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en trygg och lärorik start i förskolan, och för er föräldrar att vara deltagande i vad vi gör.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen, Läroplanen för förskolan -18 samt Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg.

Vi utformar våra övergripande arbetssätt och målområden terminsvis, kopplade till Läroplanen, och delar upp dem månadsvis via våra arbetsplaner.

Vi utvärderar arbetet i arbetsplanerna i slutet av varje månad och årligen skrivs en sammansatt kvalitetsredovisning för verksamheten.

Vi kopplar våra teman och målområden till samtliga aktiviteter på förskolan; utevistelse dagligen med varierande parker och utflykter, teater- och biblioteksbesök, skapande och kreativa uttryck, dans, rörelse, lek, matematik i vardagen, naturvetenskapliga fenomen och experiment, samt vårt miljötänk och fokus på hälsa.

Särskilt stöd och behov

Verksamheten grundar sig på att vi utgår från varje barns behov. Om det genom uppgifter eller observationer från förskolans pedagoger, vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, upprättas en gemensam handlingsplan. Barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Övrigt

Vi finns på Tegelviksgatan 51, en lugn och grön del av söder, nära Sjöstaden.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton. Vid mindre barn på förskolan (under till exempel sommartid) slår vi ihop oss med vår andra enhet Vetenskaparna.

Förskolan har fyra planeringsdagar varje år (två dagar per termin). Vi informerar alltid om dessa dagar en termin i förväg, och även dessa dagar är barnen på Vetenskaparna.

Hitta hit

Uppdaterad