Två barn tittar ut genom varsitt fönster på en lekstuga

Förskolan Minichipsen

Sorögatan 11

Vi är en mindre förskola med stort engagemang. Kunnig personal välkomnar dig och ditt barn till oss. Vår vision är att vara den mötesplats där alla barn och vuxna känner sig välkomna. Pedagogiken utgår från Läroplanen för förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss ska barnen känna sig trygga, glada och nyfikna när de kommer till Minichipsen!

Våra föräldrar ska ha förtroende för vår verksamhet och uppskatta den samverkan vi eftersträvar!

Förskolan Minichipsen arbetar utifrån traditionell förskolepedagogik, som både är grundläggande och mångsidig. Tillsammans med barnen arbetar vi projektinriktat. En metod med lång erfarenhet och tydliga pedagogiska sammanhang. Personalens engagemang och skicklighet stödjer ett projekts framåtskridande där lärandet sker i mötet mellan barnen, pedagogerna och den lärande miljön. Flera gånger i veckan delar vi in barnen i åldersgrupper. Varje barn uppmärksammas samtidigt som vi arbetar med hela barngruppen.

Leken ger vi stort utrymme eftersom barn bearbetar händelser i sin vardag, testar sin roll i gruppen och lär sig de sociala koder som behövs i samvaron med andra.

Vårt arbete ska spegla allas lika värde oavsett bakgrund, religion och kultur så barnen utvecklar förståelse och tolerans för olikheter.

Kompostering, källsortering och odling på vår kolonilott är en del av vårt miljöarbete. Våra inköp är kravmärkta så långt det går. Sedan flera år har vi Grön Flagg, vilket innebär att vi är med i ’Håll Sverige Rent’ som är ett rikstäckande miljöarbete.

Inne- och utemiljö

Inomhus är den pedagogiska miljön föränderlig och utformad från barnens behov och intressen. Den ska vara inbjudande och tillåtande så barnen själva kan komma åt material och leksaker de vill använda i sin lek och sitt skapande.

Tillåter vädret flyttar vi ut verksamheten. Vi är på vår gård, vår kolonilott, i någon lekpark eller ute i naturen. Ibland åker vi iväg på längre utflykter.

Kost och måltider

Minichipsens måltider är en av våra omsorger vi lägger stor vikt vid. Atmosfären vid matbordet ska vara lugn, trivsam och trygg och förmedla de gemensamma måltidsregler som gäller. Vi uppmuntrar till bra matvanor där barnen ska få uppleva att de klarar olika moment av måltiden.

Våra luncher köper vi från en förskola som tillagar maten med ekologiska råvaror. Våra livsmedelsinköp är ekologiska och kravmärkta så långt det är möjligt.

Mål och vision

De idealistiska samhällsmålen solidaritet, jämlikhet, trygghet, ansvar och demokrati ska utgöra det fundament som Minichipsens värdegrund och verksamhet vilar på.

Minichipsens mål, som ska lägga grunden för det livslånga lärandet hos varje barn, utgår från Läroplanens olika målområden för förskolan. De olika målen diskuteras och utvärderas och ska visa inriktningen för vår verksamhet där pedagogisk omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet.

Minichipsens vision är att vara en trygg, kreativ förskola med en lustfylld och lärande miljö där barn, föräldrar och personal samverkar.

Mer om oss

Mat som blir över komposterar vi i en inomhuskompost, som blir blivande jord till vår kolonilott.

Hitta hit

Uppdaterad